ششمین کنفرانس سوخت و احتراق , 2016-02-16

عنوان : ( شبیه سازی عددی سه بعدی اسپری غیرتبخیری ایزواکتان به روش پالایش شبکه و ارائه یک مدل ترکیبی جامع )

نویسندگان: مصطفی پورعلی , جواد ابوالفضلی اصفهانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش پاشش سوخت ایزواکتان توسط افشانک چرخشی مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور حل مشکل استفاده شده (OpenFoam) وابستگی به مش رویکرد اویلری – لاگرانژی، از روش پالایش شبکه بندی در کد اپن فوم است. در شبیهسازیهای سه بعدی زمان نسبتاً زیادی صرف حل مسئله و استخراج نتایج میشود به همین خاطر بهبود دادن سرعت و دقت کدهای عددی موجود کاری ارزشمند میباشد. هدف اصلی این پژوهش، دستیابی و معرفی یک کد عددی میباشد که در حین دقت از سرعت بالاتری در مقایسه با کدهای رایج برخوردار باشد. مدل ترکیبی پیشنهاد شده در این تحقیق علاوه بر سرعت و دقت، جامعیت خوبی در شبیهسازی شرایط مختلف آزمایشگاهی دارا میباشد.

کلمات کلیدی

, افشانک چرخشی, پالایش شبکه , اپن فوم , رویکرد اویلری , لاگرانژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055537,
author = {پورعلی, مصطفی and ابوالفضلی اصفهانی, جواد},
title = {شبیه سازی عددی سه بعدی اسپری غیرتبخیری ایزواکتان به روش پالایش شبکه و ارائه یک مدل ترکیبی جامع},
booktitle = {ششمین کنفرانس سوخت و احتراق},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {افشانک چرخشی- پالایش شبکه - اپن فوم - رویکرد اویلری -لاگرانژی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی عددی سه بعدی اسپری غیرتبخیری ایزواکتان به روش پالایش شبکه و ارائه یک مدل ترکیبی جامع
%A پورعلی, مصطفی
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%J ششمین کنفرانس سوخت و احتراق
%D 2016

[Download]