سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی , 2011-03-01

عنوان : ( تخمین تنش برشی در کانالهای ذوزنقه ای با استفاده از شبکه های عصبی )

نویسندگان: کمال الدین صابری , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش برشی به عنوان یکی از پارامترهای مهم در هیدرولیک کانالهای آبیاری می باشد. همچنین برای طراحی کانال ها نیز از این پارامتراستفاده می گردد. تخمین هرچه بهنر این پارامترمی توانددرآینده نیازبه تعمیرات را کاهش دهدو از مشکلات مدیریتی کانال ها کاهد.در این مقاله با استفاده ازشبکه های عصبی در نرم افزارمتلب، به تخمین تنش برشی در کانال ها ی ذوزنقه ای پرداخته می شود. برای آموزش شبکه های عصبی ، داده های آزمایشگاهی محققین در طی سال های گذشته جمع آوری گردید. شبکه عصبی پیشخور با الگوریتم پس انتشار خطا ، استفاده شد. توابع فعالیت مختلف تست شد و همچنین تعداد نرون- های لایه پنهان از 1 تا 90 تغییر داده شد. هر تغییر 10 بار تکرار گردید تا بهترین شبکه بدست آید. سپس نتایج حاصل با چند روش متداول تخمین تنش برشی، مقایسه گردید. این مقایسه نشان داد که شبکه عصبی بهتر از روش های دیگر ، تنش برشی را تخمین می زند.

کلمات کلیدی

, تنش برشی, کانال ذوزنقه ای , شبکه عصبی, نرم افزار متلب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055587,
author = {صابری, کمال الدین and خداشناس, سعیدرضا},
title = {تخمین تنش برشی در کانالهای ذوزنقه ای با استفاده از شبکه های عصبی},
booktitle = {سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی},
year = {2011},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {تنش برشی، کانال ذوزنقه ای ، شبکه عصبی، نرم افزار متلب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تخمین تنش برشی در کانالهای ذوزنقه ای با استفاده از شبکه های عصبی
%A صابری, کمال الدین
%A خداشناس, سعیدرضا
%J سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
%D 2011

[Download]