ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک , 2014-02-18

عنوان : ( بررسی مدلهای آبشستگی لوله های بستری وارائه مدل آماری جدید )

نویسندگان: آرزو حسیبی , سعیدرضا خداشناس , علیرضا فریدحسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لوله های بستری یکی از متداول ترین راه های انتقال آب و گاز و نفت خام و ... می باشند که در کف رودخانه ها یا در ابعاد بزرگ تر، دریاها و اقیانوس ها قرار داده می شوند. در ایران علاوه بر لوله های انتقال نفت خام و گاز درکف دریاها در اکثر مناطق از لوله هایی در بستر رودخانه جهت انتقال آب استفاده می شود. قرار دادن لوله در برابر جریان باعث تغییر رفتار جریان اطراف لوله و شکل گیری جریان های ثانویه و ایجاد اختلاف فشار و در نتیجه جابه جایی ذرات بستر و شروع آبشستگی می شود. با ادامه این روند رفته رفته حفره ای ناشی از آبشستگی در زیر لوله شکل می گیرد، گسترش می یابد و در نهایت باعث ایجاد نوسانات در لوله، خم شدن، و شکست لوله می شود. به دلیل نقش به سزای آبشستگی در اختلال سیستم های انتقال سیال تا کنون مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و روابطی ارائه شده است. در این تحقیق به بررسی برخی از این روابط پرداخته و در مورد دقت آن ها بحث می شود. در نهایت با استفاده از مجموعه ای از داده ها در شرایط یکسان، روابط جدید آماری ارائه و با روابط موجود مقایسه می شود. بررسی ها نشان داد رابطه به دست آمده از تحلیل های آماری دقت و توجیه پذیری بیشتری نسبت به روابط قبلی دارد.

کلمات کلیدی

, آبشستگی, لوله های بستری, مدل آماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055596,
author = {حسیبی, آرزو and خداشناس, سعیدرضا and فریدحسینی, علیرضا},
title = {بررسی مدلهای آبشستگی لوله های بستری وارائه مدل آماری جدید},
booktitle = {ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {آبشستگی، لوله های بستری، مدل آماری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مدلهای آبشستگی لوله های بستری وارائه مدل آماری جدید
%A حسیبی, آرزو
%A خداشناس, سعیدرضا
%A فریدحسینی, علیرضا
%J ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
%D 2014

[Download]