مطالعات حقوقی, دوره (7), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (117-145)

عنوان : ( سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه‌ موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی )

نویسندگان: عبدالحسین شیروی , اعظم انصاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم‌تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت‌ در تجارت کالاها ایجاد می‌نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین‌المللی، مقاله به دو پرسش مهم می پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می‌نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟ مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می‌دهد که اخیرا اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی‌هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت‌‌نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

کلمات کلیدی

, تجارت آزاد, اقدامات محدودکننده تجارت, عدم تبعیض, بهداشت و ایمنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055624,
author = {عبدالحسین شیروی and انصاری, اعظم},
title = {سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه‌ موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی},
journal = {مطالعات حقوقی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7926},
pages = {117--145},
numpages = {28},
keywords = {تجارت آزاد، اقدامات محدودکننده تجارت، عدم تبعیض، بهداشت و ایمنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه‌ موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی
%A عبدالحسین شیروی
%A انصاری, اعظم
%J مطالعات حقوقی
%@ 2008-7926
%D 2016

[Download]