گردشگری جغرافیا و توسعه پایدار , 2016-02-29

عنوان : ( تحلیل کیفی شکل گیری فرسودگی جسمی و معضلات خانوادگی بلندمدت در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , زهرا برادران کاشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق بررسی شرایط شکل گیری فرسودگی جسمی در معضلات خانوادگی بلندمدت در میان زنانی است که به عنوان خانه دار در مراکز اقامتی شهر مشهد به کار مشغولند. برای بررسی این موضوع مولفان با اتخاذ رویکرد کیفی به انجام مصاحبه های تفصیلی با 18 نفر از این زنان در هتل ها و هتل اپارتمان های مختلف نمودند. متن مصاحبه ها روش نظریه زمینه ای و نیز به کمک نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. حاصل کار یافتن مقولات باز، محوری و مقوله هسته ای(انتخابی) بود. این مقولات در یک مدل نظری در کنار یکدیگر انسجام یافتند. در مدل نظری به دست آمده شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، و نیز راهبرد ها و پیامدهای دشواری های جسمی و خانوادگی به وجود آمده مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, کار خانه داری, مراکز اقامتی , کیفیت زندگی کاری, مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055654,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and برادران کاشانی, زهرا},
title = {تحلیل کیفی شکل گیری فرسودگی جسمی و معضلات خانوادگی بلندمدت در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد},
booktitle = {گردشگری جغرافیا و توسعه پایدار},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کار خانه داری، مراکز اقامتی ، کیفیت زندگی کاری، مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل کیفی شکل گیری فرسودگی جسمی و معضلات خانوادگی بلندمدت در میان خانه داران زن مراکز اقامتی شهر مشهد
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A برادران کاشانی, زهرا
%J گردشگری جغرافیا و توسعه پایدار
%D 2016

[Download]