اقتصاد مقداری, دوره (11), شماره (3), سال (2014-12) , صفحات (1-26)

عنوان : ( مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ )

نویسندگان: مسعود همایونی فر , مهدی خداپرست مشهدی , محمدرضا لطفعلی پور , فرهاد ترحمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد جداول داده-ستانده منطقه ای، به روش آماری پرهزینه است. در نتیجه، پژوهشگران از روش‌های غیرآماری استفاده می‌نمایند. در این مقاله با استفاده از دو روش غیرآماری، CHARM و AFLQ، جدول داده-ستانده استان خوزستان برآورد می‌شود. روش CHARM امکان برآورد صادرات، صادرات مجدد و درجه ناهمگنی کالاها را فراهم می کند. در حالی که روش AFLQ تعدیلات اندازه منطقه و بخش تخصصی را در نظر می گیرد. نتایج نشان می‌دهد که رتبه بندی بخش های اقتصادی با توجه به شاخص های پیشین و پسین، کاملا متفاوت است. در الگوی CHARM، بخش فلزات اساسی از نظر پیوند پیشین و بخش سایر معادن از نظر پیوند پسین پیشرو هستند. حال آنکه، در روش AFLQ، بخش های لاستیک و پلاستیک و برق به ترتیب از نظر پیوند پیشین و پسین، پیشرو هستند.

کلمات کلیدی

, جدول داده - ستانده, روش CHARM , روش AFLQ , صادرات مجدد, استان خوزستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055667,
author = {همایونی فر, مسعود and خداپرست مشهدی, مهدی and لطفعلی پور, محمدرضا and ترحمی, فرهاد},
title = {مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ},
journal = {اقتصاد مقداری},
year = {2014},
volume = {11},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-5850},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {جدول داده - ستانده، روش CHARM ، روش AFLQ ، صادرات مجدد، استان خوزستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ
%A همایونی فر, مسعود
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A ترحمی, فرهاد
%J اقتصاد مقداری
%@ 2008-5850
%D 2014

[Download]