زمین شناسی کاربردی پیشرفته, دوره (7), شماره (23), سال (2017-5) , صفحات (1-19)

عنوان : ( کانسار مس چینه کران (نوع مانتو) کال ابری در مجموعه آتشفشانی- رسوبی ائوسن شمال غربی بردسکن، شمال شرقی ایران )

نویسندگان: الهه جباری , آزاده ملکزاده شفارودی , محمدحسن کریم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار کال ابری بخشی از مجموعه آتشفشانی- رسوبی ائوسن جنوب زون سبزوار است که میزبان کانی¬سازیهای متعدد مس چینه¬کران می¬باشد. زمین¬شناسی محدوده شامل سنگهای آتشفشانی با ترکیب آندزیتی- بازالتی، سنگ آهک و دایک¬های میکروگابرویی ائوسن است. سنگهای آذرین از نوع کالک آلکالن و متاآلومینوس بوده و در زون فرورانش تشکیل شده¬اند. کانی‌سازی در داخل سنگهای آتشفشانی و مرز آنها با سنگ آهک به شکلهای پراکنده، رگچه¬ای و پرکننده تشکیل شده است. کانیهای اولیه شامل کالکوزیت، کالکوپیریت، بورنیت، مس طبیعی و پیریت و کانیهای ثانویه مالاکیت، کوولیت، آزوریت، کریزوکلا و اکسیدهای آهن است. آلتراسیون پروپلیتیک، کربناتی، سیلیسی و زئولیتی در منطقه دیده می¬شود. ناهنجاری مس تا بیش از 8 درصد می¬رسد. کانسار مس کال ابری از نوع مانتو است و مدل اپی‌ژنتیک برای آن پیشنهاد می¬شود. مجموعه آتشفشانی- رسوبی در شمال شرقی ایران پتانسیل بالایی برای کانسارهای مانتو دارد و باید برنامه اکتشافی تفصیلی برای آن طراحی شود.

کلمات کلیدی

, کالکوزیت, چینه¬کران, ژئوشیمی, توالی آتشفشانی- رسوبی, زون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055689,
author = {جباری, الهه and ملکزاده شفارودی, آزاده and کریم پور, محمدحسن},
title = {کانسار مس چینه کران (نوع مانتو) کال ابری در مجموعه آتشفشانی- رسوبی ائوسن شمال غربی بردسکن، شمال شرقی ایران},
journal = {زمین شناسی کاربردی پیشرفته},
year = {2017},
volume = {7},
number = {23},
month = {May},
issn = {2251-7057},
pages = {1--19},
numpages = {18},
keywords = {کالکوزیت، چینه¬کران، ژئوشیمی، توالی آتشفشانی- رسوبی، زون سبزوار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کانسار مس چینه کران (نوع مانتو) کال ابری در مجموعه آتشفشانی- رسوبی ائوسن شمال غربی بردسکن، شمال شرقی ایران
%A جباری, الهه
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A کریم پور, محمدحسن
%J زمین شناسی کاربردی پیشرفته
%@ 2251-7057
%D 2017

[Download]