چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده , 2016-03-02

عنوان : ( بررسی تجربی اثر استفاده از نانو ذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی )

نویسندگان: حسین زمانی خادمانلو , احسان سوختانلو , علی کیانی فر , محمد مقیمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انرژی از اساسی¬ترین و مهمترین نیازهای بشر است؛ تقریبا همه کشورها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در سطوح سیاست¬گذاری و برنامه¬ریزی در زمینه عرضه و تقاضای انرژی تلاش¬هایی را انجام می¬دهند. خوراک¬پزهای خورشیدی وسایلی هستند که امکان استفاده از گرمای حاصل از تایش خورشید را فراهم می¬کنند. انرژی خورشید از طریق تمرکز پرتوهای آن بر روی یک سطح جاذب یا حبس آنها در یک فضای گلخانه¬ای مهار شده و برای پخت و پز استفاده می¬شود. به منظور افزایش بازده تابش، صفحات جاذب خوراک پزهای خورشیدی را با رنگ سیاه پوشش می¬دهند. رنگ سیاه ضریب جذب سطح جاذب را کاهش می-دهد و به عنوان عایقی در برابر نفوذ تابش خورشید عمل می¬کند. در این تحقیق با اضافه نمودن ذرات نانو اکسید نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب، سعی شده است تاثیر استفاده از نانو ذرات در افزایش راندمان خوراک¬پزهای خورشیدی بررسی شود. به این منظور دو دستگاه خوراک پز خورشیدی مشابه ساخته شده است تا نتایج آزمایشی در زمان و شرایط مشابه با هم مقایسه گردد. در این تحقیق تغییرات راندمان حرارتی خوراک¬پز خورشیدی برای سه درصد جرمی 6/3، 4/5 و 9 درصد از نانو ذرات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان¬دهنده این واقعیت است که استفاده از نانو ذرات اکسید کروم و نیکل باعث افزایش قابل ملاحظه در عملکرد حرارتی خوراک¬پز خورشیدی می¬شود.

کلمات کلیدی

, خوراک¬پز خورشیدی, صفحه جاذب, نانو اکسید کروم, نانو اکسید نیکل, بازده تابش, ضریب جذب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055708,
author = {زمانی خادمانلو, حسین and سوختانلو, احسان and کیانی فر, علی and مقیمان, محمد},
title = {بررسی تجربی اثر استفاده از نانو ذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خوراک¬پز خورشیدی، صفحه جاذب، نانو اکسید کروم، نانو اکسید نیکل، بازده تابش، ضریب جذب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تجربی اثر استفاده از نانو ذرات نیکل و کروم در پوشش صفحه جاذب بر عملکرد حرارتی یک خوراک پز خورشیدی
%A زمانی خادمانلو, حسین
%A سوختانلو, احسان
%A کیانی فر, علی
%A مقیمان, محمد
%J چهارمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده
%D 2016

[Download]