بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک , 2016-04-26

عنوان : ( مطالعه¬ عددی اثر تغییر ورودی¬های سوخت و اکسیدکننده بر تابش و آلاینده¬های شعله گاز طبیعی )

نویسندگان: امیرجواد احمدیان حسینی , سید هادی پورحسینی حصاری , محمد مقیمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انتقال حرارت تابشی مهم¬ترین مکانیزم انتقال حرارت از شعله است به طوری که حدود 70 درصد از حرارت تولیدی شعله توسط این روش منتقل می¬شود. انتقال حرارت تابشی شعله به دو بخش تابش درخشانی و تابش حرارتی تقسیم¬بندی می¬شود. تابش حرارتی متناسب با دمای شعله بوده و تابش ¬درخشانی به رنگ جسم بستگی دارد؛ بطوریکه رنگ زرد تابش درخشانی بیشتری را نسبت به رنگ آبی از خود گسیل می¬دارد. از مهم¬ترین ویژگی¬های گاز طبیعی شعله¬ای آبی رنگ و غیر درخشان و با راندمان حرارتی کمتر نسبت به شعله زرد رنگ سوخت¬های فسیلی جامد و مایع است. بنابراین زردسوزی شعله گاز طبیعی می¬تواند باعث افزایش نرخ انتقال حرارت تابشی شعله گردد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبیه سازی عددی اثر تزریق اکسیژن به درون شعله¬ی گاز طبیعی بر شار انتقال حرارت تابشی و تشکیل آلاینده ها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج عددی بدست آمده از برنامه با نتایج تجربی مقایسه شده که انطباق قابل قبولی مشاهده می¬شود. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که تزریق اکسیژن به درون شعله بوسیله تغییر در ورودی¬های سوخت و اکسیدکننده نرخ انتقال حرارت تابشی شعله را در حدود 27 درصد افزایش داده و همچنین نرخ تولید آلاینده¬ها را نیز درحد مجاز نگه می¬دارد.

کلمات کلیدی

, شعله گاز طبیعی, انتقال حرارت ¬تابشی, اکسیژن, زرد¬سوزی, آلاینده¬های احتراق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055709,
author = {احمدیان حسینی, امیرجواد and پورحسینی حصاری, سید هادی and مقیمان, محمد},
title = {مطالعه¬ عددی اثر تغییر ورودی¬های سوخت و اکسیدکننده بر تابش و آلاینده¬های شعله گاز طبیعی},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {شعله گاز طبیعی، انتقال حرارت ¬تابشی، اکسیژن، زرد¬سوزی، آلاینده¬های احتراق},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه¬ عددی اثر تغییر ورودی¬های سوخت و اکسیدکننده بر تابش و آلاینده¬های شعله گاز طبیعی
%A احمدیان حسینی, امیرجواد
%A پورحسینی حصاری, سید هادی
%A مقیمان, محمد
%J بیست و چهارمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
%D 2016

[Download]