دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها , 2016-02-23

عنوان : ( امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی )

نویسندگان: نرگس قانعی قوشخانه , محمودرضا گلزاریان , نیما خالدی , مجتبی ممرآبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسیدگی ناشی از قارچ به‌عنوان یکی از عیوب رایجی است که در مسیر انتقال به مصرف کننده و در فاصله زمانی بین برداشت و مصرف، فرآیندهای پس از برداشت و فروش مرکبات را تحت تأثیر قرار می‌دهد. روش‌های مختلفی برای کنترل قارچ از جمله استفاده از محلول‌ قارچ‌کش و کاغذهای آغشته به قارچ‌کش ایجاد و استفاده شده‌اند، ولی مسئله‌ی حذف میوه‌های مشکوک به آلودگی قبل از انبار کردن با توجه به این‌که کاری زمان‌بر است تا به حال در ایران مورد توجه قرار نگرفته است. در نتیجه برای محقق شدن این هدف قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی که روشی نوین در بازرسی خودکار محصولات کشاورزی است، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که امکان شناسایی زودهنگام و بلادرنگ کپک سبز با کمک تصویربرداری چندطیفی در دامنه فروسرخ نزدیک و با مشخص نمودن طیفهای بهینه وجود دارد.

کلمات کلیدی

, قارچ Penicillium, تصویربرداری طیفی, کپک سبز, شناسایی بلادرنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055750,
author = {قانعی قوشخانه, نرگس and گلزاریان, محمودرضا and خالدی, نیما and ممرآبادی, مجتبی},
title = {امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {قارچ Penicillium، تصویربرداری طیفی، کپک سبز، شناسایی بلادرنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T امکان سنجی قابلیت شناسایی کپک سبز پرتقال با تصویربرداری طیفی
%A قانعی قوشخانه, نرگس
%A گلزاریان, محمودرضا
%A خالدی, نیما
%A ممرآبادی, مجتبی
%J دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالشها
%D 2016

[Download]