کنفرانس ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار , 2014-02-27

عنوان : ( فضاهای بی دفاع شهری و برخی از آثار آن در کلان شهر مشهد )

نویسندگان: علی یوسفی , لیلا جوهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضاهای بی دفاع امروزه در شهرها به دلیل رشد و گسترش فیزیکی و جمعیتی از یک سو و فرسودگی و تخریب مناطق قدیمی، بسیار افزایش یافته است. از سوی دیگر نه تنها به سمت فضا سازی شهری بهتر پیش نمی رویم بلکه مکان های ساخته شده را از بین برده ایم، به همین جهت فضاهای شهری بی هویت و نا آشنای زیادی به وجود آمده که می توانند تبعات منفی بسیاری را در پی داشته باشند. هدف مقاله ی مروری حاضر مفهوم سازی فضاهای بی دفاع بر اساس نقد و بررسی متون و شناسایی مولفه هایی که در ارتباط مستقیم با فضاهای بی دفاع هستند و متعاقبا بررسی پیامدهای آن ها در محیط شهری می باشد، بدین منظور دو نمونه از زیرگذرهای شهر مشهد به عنوان مصداق فضای بی دفاع انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند، روش تحقیق پژوهش حاضر به صورت مرور نظامند می باشد، بدین صورت که ابتدا به کلیات و بررسی ویژگی های فضای بی دفاع و متعاقبا تحلیل آثار اجتماعی آن در دو محدوده ی مورد مطالعه پرداخته شده است ، بدین منظور از شیوه ی مصاحبه و مشاهده جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین آثار اجتماعی فضاهای بی دفاع شهری، حس ترس و ناامنی و وحشت در بین شهروندان و متعاقبا نارضایتی آنان از خدمات شهری می باشد.

کلمات کلیدی

فضاهای بی دفاع شهری و برخی از آثار آن در کلان شهر مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055753,
author = {یوسفی, علی and جوهری, لیلا},
title = {فضاهای بی دفاع شهری و برخی از آثار آن در کلان شهر مشهد},
booktitle = {کنفرانس ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {فضاهای بی دفاع شهری و برخی از آثار آن در کلان شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فضاهای بی دفاع شهری و برخی از آثار آن در کلان شهر مشهد
%A یوسفی, علی
%A جوهری, لیلا
%J کنفرانس ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار
%D 2014

[Download]