کنفرانس ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار , 2014-02-27

عنوان : ( بافت فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی آن )

نویسندگان: علی یوسفی , الهام سادات نبوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بافت فرسوده از مهمترین چالش های پیش روی کلانشهر های ایران محسوب می شود. زندگی در این بافت ها چالش های فراوانی را برای ساکنان در پی دارد. برای رسیدن به راهکار و برون رفت از این نارسایی ها، نگاهی جامعه شناسانه به بافت فرسوده ضروری به نظر می رسد. در تحقیق مروری حاضر رابطه بین فرسودگی فیزیکی و فرسودگی اجتماعی، حس مکان و فرسودگی بافت، تاثیر بافت فرسوده بر کجروی ها و ناهنجاری های اجتماعی ، الگوی های جلب مشارکت مالکین در بازسازی بافت های فرسوده و مقاومت مالکین در نوسازی و مرمت بافت ها، رابطه بافت فرسوده و آلودگی های زیست محیطی، مشکلات بصری بافت فرسوده و تاثیر این نوع بافت بر منظر شهر، و درنهایت مشکلات قانونی و حقوقی در بازسازی بافت فرسوده بررسی شده است. در بررسی میدانی با 7 نفر از ساکنان بافت فرسوده آبکوه مشهد مصاحبه عمقی بعمل آمد. نتایج حاکی از وجود معضلات زیست محیطی، آشفتگی بصری، و تشدید ناهنجاری ها و کجروی در مقایسه با قبل می باشد. میزان تعلق به مکان زندگی یا حس مکان در بین ساکنان این بافت ها بسیار بالاست. حس مکان بویژه در بین ساکنان مسن موجب نادیده گرفتن مشکلات این بافت گردیده است. بر اساس نتایج حاصل می توان گفت که عدم اعتماد بین ساکنان اینگونه بافت ها و شهرداری، از موانع اصلی مشارکت ساکنان در بازسازی اینگونه بافت ها بوده و ساکنان بافت ، عملکرد شهرداری را در قیمت گذاری زمین های این بافت، غیر منصفانه ارزیابی می کنند.

کلمات کلیدی

, بافت فرسوده, آلودگی زیست محیطی, ناهنجاری , آشفتگی بصری, مشارکت در بازسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055755,
author = {یوسفی, علی and نبوی, الهام سادات},
title = {بافت فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی آن},
booktitle = {کنفرانس ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بافت فرسوده، آلودگی زیست محیطی، ناهنجاری ، آشفتگی بصری، مشارکت در بازسازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بافت فرسوده شهری و ابعاد اجتماعی آن
%A یوسفی, علی
%A نبوی, الهام سادات
%J کنفرانس ملی جغرافیا ، شهرسازی و توسعه پایدار
%D 2014

[Download]