ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری , 2015-01-11

عنوان : ( منظر شهری )

نویسندگان: علی یوسفی , عطیه صادقی , ساره عبداللهی , مرتضی چرخ زرین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منظر شهری از مهم ترین مباحث و مسائل شهری است که مورد توجه معماران، طراحان و روانشناسان محیط و جامعه شناسان قرار گرفته است . امروزه در جهان توسعه یافته، شهرها به صورت شرکت های رقیب عمل می کنند که تلاش دارند سهم بیشتری از بازار سرمایه، استعدادهای برجسته و توجه جهانی را به خود اختصاص دهند. بدین ترتیب برای تدارک منظرهای شهری خوب و برجسته با یکدیگر رقابت می کنند. بنابراین منظر شهری جدا از نقش آن به عنوان لایه ای در شکل گیری فرم شهری، به عنوان ابزاری در خدمت دولت ها و حکومت ها قرار دارد تا توان جذب گردشگران و سرمایه های جهانی را افزایش دهد . بنابراین شهرهای برخوردار از محیط بصری مطلوب قادرند با افزایش تجربه زیباشناختی شهروندان، موجبات ارتقای تصویر ذهنی جامعه از خویش و تقویت غرور مدنی آنان را فراهم سازند. ولی متأسفانه شناخت ماهیت منظر شهری، با نوعی سطحی نگری در تعاریف علمی مواجه شده است. خطر جدی این است که در مدت کوتاه شناخت آن در ایران، به دلیل تعاریف شخصی و سلیقه ای، تا حد یک مفهوم خرد و کوچک تقلیل یابد. لزوم تبیین مفهوم منظر شهری در هر حوزه تخصصی مطرح است و توجه به این موضوع بویژه در ایران، به دلیل توسعه سریع حوزه های تخصصی و رشته های نوین اهمیت بیشتری دارد بر این اساس اهداف تحقیق حاضر عبارت است

کلمات کلیدی

, شهر, فضای شهری, مکان, منظر شهری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055781,
author = {یوسفی, علی and صادقی, عطیه and عبداللهی, ساره and چرخ زرین, مرتضی},
title = {منظر شهری},
booktitle = {ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شهر، فضای شهری، مکان، منظر شهری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T منظر شهری
%A یوسفی, علی
%A صادقی, عطیه
%A عبداللهی, ساره
%A چرخ زرین, مرتضی
%J ششمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
%D 2015

[Download]