دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی , 2015-10-14

عنوان : ( بررسی پتانسیل خورندگی خاک های مارنی اطراف شهر قم )

نویسندگان: یاور فیروزۀ , علیرضا مجیدی , غلامرضا لشکری پور , محمد غفوری , گلناز حاجی پوری علمداری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر قم بر روی رسوبات مارنی ساخته شده وهمواره متحمل خسارات سنگینی از رفتار مشکل آفرین آن ها می شود. این رسوبات مارنی اغلب مربوط به سازند قم است که از واحد های سنگ چینه ای شاخص دارای رسوبات مارنی در ایران مرکزی است. وجود املاحی مانند گچ و نمک در مارن های سازند قم باعث شده که پتانسیل خورندگی در آن ها بالا باشد و خسارات زیادی را به سازه های مدفون در آن وارد کند. در این بررسی پتانسیل خورندگی مارن های اطراف شهر قم بر مبنای ویژگی های شیمیایی مختلف مانند غلظت سولفات، بررسی و (AASHTO و ASTM) و درصد مواد آلی طبق استاندارد های متداول در ایران PH کلرید، مقدار مشاهده شد که غلظت سولفات همه نمونه ها و غلضت کلرید بیشتر نمونه ها بیش از حد مجاز است، همچنین بر غیر خورنده ارزیابی شدند. درصد AASHTO خورنده و بر مبنای ASTM نمونه ها طبق استاندارد PH اساس مواد آلی نمونه ها هم بسیار کمتر از حدی بود که تاثیری بر خورندگی بگذارد. در نتیجه این بررسی پتانسیل خورندگی خاک های مارنی اطراف شهر قم بالا ارزیابی شد و ساخت سازه های بتنی و مخصوصاً فلزی در آن ها مستلزم به کارگیری روش های خاص جلوگیری از خورندگی است.

کلمات کلیدی

, pH رفتار مشکل آفرین, سازند قم, سولفات, کلرید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055808,
author = {فیروزۀ, یاور and مجیدی, علیرضا and لشکری پور, غلامرضا and غفوری, محمد and گلناز حاجی پوری علمداری},
title = {بررسی پتانسیل خورندگی خاک های مارنی اطراف شهر قم},
booktitle = {دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی},
year = {2015},
location = {قم, ايران},
keywords = {pH رفتار مشکل آفرین، سازند قم، سولفات، کلرید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پتانسیل خورندگی خاک های مارنی اطراف شهر قم
%A فیروزۀ, یاور
%A مجیدی, علیرضا
%A لشکری پور, غلامرضا
%A غفوری, محمد
%A گلناز حاجی پوری علمداری
%J دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
%D 2015

[Download]