نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی , 2016-02-24

عنوان : ( غربالگری و شناسایی سریع باکتریهای تولیدکننده پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs) از خاک‌های کشاورزی اطراف مشهد )

نویسندگان: زمزم جوادی , معصومه بحرینی , میرزامحمدرضا شریف مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پلاستیک‌ها یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بشر در طول تاریخ هستند که دنیای امروز بدون حضور آن‌ها غیرقابل‌تصور است؛ اما این ترکیبات سنتز شده از نفت خام توانایی تجزیه شدن در طبیعت را ندارند و به همین جهت باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی متعددی می‌شوند ولی پلی هیدروکسی آلکانوات ها که به‌وسیله مجموعه‌ای از موجودات زنده تولید می‌شوند قابل‌تجزیه در طبیعت هستند. مواد و روش‌ها: در این پژوهش خاک چند منطقه کشاورزی باهدف جداسازی باکتری‌های تولیدکننده PHAs موردبررسی قرار گرفتند. روش سریع رنگ‌آمیزی سودان سیاه برای غربال‌گری تولیدکنندگان PHAs انتخاب شد؛ و براساس میزان رنگی شدن باکتری‌های کشت‌شده بر روی پلیت حاوی نوترینت آگار همراه شده با 1% گلوکز در حضور رنگ سودان سیاه جداسازی انجام گرفت. تائید سویه‌های جداشده با کمک رنگ‌آمیزی فلورسانس آکریدین اورنج انجام شد. یافته‌ها: از میان 29 سویه جداسازی شده 20 گونه به‌عنوان تولیدکننده PHAs شناسایی شدند؛ اما بیشترین میزان تولید در دو گونه KHG 111 و EBA 118 مشاهده شد. هر دو باکتری با استفاده از ژن 16srRNA شناسایی شدند.براساس نتایج blast تـوالی‌هادر پایگاه داده Eztaxon ،نمونه EBA 118 بیشترین شباهت را باAeromonas hydrophila و نمونه KHG 111 مشابهت بالایی را با Psedomonas marginales داشتند. نتیجه‌گیری: سریع بودن روش رنگ ‌آمیزی سودان سیاه استفاده شده در این پژوهش امکان جداسازی تعداد زیادی از گونه‌های تولیدکننده PHAs را با دقتی مناسب در عرض یک روز فراهم می‌کند.برخلاف سایر روش‌ها که دارای پروتکل‌های سخت و پیچیده هستند؛ این روش مراحل محدود و ساده‌ای دارد.

کلمات کلیدی

, : آکریدین اورنج, پلی هیدروکسی آلکانوات, سودان سیاه, Aeromonas hydrophila, Psedomonas marginales
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055819,
author = {جوادی, زمزم and بحرینی, معصومه and شریف مقدم, میرزامحمدرضا},
title = {غربالگری و شناسایی سریع باکتریهای تولیدکننده پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs) از خاک‌های کشاورزی اطراف مشهد},
booktitle = {نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی},
year = {2016},
location = {لاهیجان, ايران},
keywords = {: آکریدین اورنج، پلی هیدروکسی آلکانوات، سودان سیاه، Aeromonas hydrophila، Psedomonas marginales},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T غربالگری و شناسایی سریع باکتریهای تولیدکننده پلی هیدروکسی آلکانوات ها (PHAs) از خاک‌های کشاورزی اطراف مشهد
%A جوادی, زمزم
%A بحرینی, معصومه
%A شریف مقدم, میرزامحمدرضا
%J نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
%D 2016

[Download]