همایش بین المللی سربداران , 2015-12-17

عنوان : ( نقش فقهاء و پهلوانان در جنبش سربدران )

نویسندگان: محمود خالقی وردی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدون شک می توان اذعان کرد که وقوع قیام سربداران در خراسان آن هم علیه حکومت قدرتمند و خودکامه مغول در قرن هشتم هجری(14 میلادی ) در سیر تاریخی مردمان ایران زمین به عنوان نقطه عطفی در مجموعه قیام های شیعی در این سرزمین بشمار می آید که توانست با این حرکت به عنوان یک نماد حرکت ملی و مذهبی در قیام های پس ازخود همچون مرعشیان مازندران، سادات آل کیا در گیلان بگذارد و حتی می توان گفت یکی از عوامل مهم در ظهور حکومت قدرمند شیعی یعنی صفویه گردد. اگر چه جرقه قیام سربداران توسط دو برادر به ستوه آمده از جور و ستم عمال حکومتی انجام گرفت اما در ادامه مسیر ناگزیر از دو جلگه فقهاء و فتوت و پهلوانان سود جست بدین گونه که در ابتدای امر شیخ خلیفه و شاگردش شیخ حسن جوری طلیعه¬دار این قیام لقب گرفتند و در ادامه مسیر پهلوانانی نامدار از جمله شمس الدین باشتینی به عنوان حاکمان سربدار سکان این قیام را برعهده گرفتند و البته باز هم به جهت احساس نیاز به فقهاء از جمله فقهاء منطقه جبل عامل این حرکت رنگ مذهبی بویژه شیعه به خود گرفت. این تاثیر گذاری سبب گردید که این جنبش بتواند نسبت به دیگر جنبش های سیاسی و مذهبی ایرانیان از ویژگی های خاصی برخوردار باشد و در نظر آزاداندیشان این سرزمین جاوید بماند. در این پژوهش سعی برآن است با بررسی اجمالی از اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبی ایران قرن هشتم و با تکیه بر دو نیروی قدرتمند و تاثیرگذار فقهاء و پهلوانان بر این قیام و نیز رسم پهلوانی و فتوت در بین حاکمان سربدار، و با روش توصیفی و تحلیلی، نقش واقعی این دو مولفه را نمایان سازد و هر کدام را جداگانه و نیز در مسیری توامان با هم مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم

کلمات کلیدی

, قیام سربداران, فقهاء, پهلوانان, فتوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055834,
author = {خالقی وردی, محمود},
title = {نقش فقهاء و پهلوانان در جنبش سربدران},
booktitle = {همایش بین المللی سربداران},
year = {2015},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {قیام سربداران، فقهاء، پهلوانان، فتوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش فقهاء و پهلوانان در جنبش سربدران
%A خالقی وردی, محمود
%J همایش بین المللی سربداران
%D 2015

[Download]