حدیث پژوهی, دوره (7), شماره (14), سال (2016-3) , صفحات (33-78)

عنوان : ( بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان )

نویسندگان: محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور , محمد مولوی , مهدی جلالی , علی اسدی اصل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از منابع تفسیری، بهره‌گیری از روایات است. برخی از مفسران تنها به نقل روایات بسنده کرده و گروهی دیگر به تحلیل و نقد و بررسی آن‌ها پرداخته‌اند. تفسیر المنار عبده و رشیدرضا و الفرقان آیت‌الله صادقی تهرانی جزء گروه دوم هستند که با نگاهی نقادانه به روایات، به بررسی سند و متن آن‌ها پرداخته‌اند. هدف این پژوهش کاوشی تطبیقی دربارۀ روش‌های تحلیل و نقد و بررسی روایات در دو تفسیر المنار و الفرقان است تا از این رهگذر، نحوۀ مواجهه و تعامل شیخ عبده، رشیدرضا و صادقی تهرانی را با روایات تفسیری مشخص و همچنین شباهت‌ها و تفاوت‌های روشی این مفسران در برخورد با روایات متعارض را بیان کند. این تحقیق نشان داده است: الف. برخلاف دیدگاه مشهور، نه تنها در هر دو تفسیر، برای تفسیر قرآن از روایات بهره گرفته شده، بلکه مفسران به نقد و تحلیل روایات نیز پرداخته‌اند. ب. هرچند مفسران هم از روش نقد سندی و هم روش نقد متنی بهره برده‌اند، ولی روش نقد متنی عمده روش تحلیل روایات در این تفاسیر است. برای این منظور از معیارهایی همچون موافقت روایت با قرآن، سنت قطعی و مبانی شریعت، عقل، تاریخ قطعی و... بهره برده ‌و از روایات متعارض نیز غافل نبوده و از راه‌های گوناگونی به حل تعارض پرداخته‌اند.

کلمات کلیدی

, عبده, رشیدرضا, صادقی تهرانی, المنار, الفرقان, بررسی تطبیقی, روایات تفسیری, فهم و نقد حدیث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055860,
author = {رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی and مولوی, محمد and جلالی, مهدی and اسدی اصل, علی},
title = {بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان},
journal = {حدیث پژوهی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {14},
month = {March},
issn = {2008-6547},
pages = {33--78},
numpages = {45},
keywords = {عبده، رشیدرضا، صادقی تهرانی، المنار، الفرقان، بررسی تطبیقی، روایات تفسیری، فهم و نقد حدیث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی روش‌شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%A مولوی, محمد
%A جلالی, مهدی
%A اسدی اصل, علی
%J حدیث پژوهی
%@ 2008-6547
%D 2016

[Download]