اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره کشوری انتریک پاتوژن , 2016-02-24

عنوان : ( بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین )

نویسندگان: سیدعلیرضا تقوی رضوی زاده , ربابه کیوانلوشهرستانکی , غلامرضا رزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از عوامل پاتوژن مهم در دستگاه گوارش نشخوارکنندگان کریپتوسپوریدیوم پارووم بوده که بدلیل قابلیت انتقال از حیوانات به انسان از نظر بهداشت عمومی نیز بسیارحائز اهمیت می‎باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان آلودگی به این تک یاخته‎ی انگلی دربره‎های پرورش یافته در گوسفنداری‎های شهرستان جوین است. در این بررسی، پس از انتخاب تعدادی از گله‎های گوسفندان به صورت تصادفی، در طی چهار فصل از فاصله زمانی بین بهار تا زمستان 1393، از 300 راس از بره های10روزه تا دو ماهه نمونه‎ی مدفوع بصورت برداشت مستقیم از رکتوم اخذ شد. پس از ثبت زمان نمونه گیری، سن، جنس و وجود یا عدم وجود علامت درمانگاهی اسهال در بره‎های تحت بررسی، نمونه‎ها به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل ‎شد. سپس از نمونه ها گسترش تهیه‎ شده و پس از رنگ آمیزی با روش زیل- نلسون اصلاح شده، توسط میکروسکوپ نوری، با استفاده از عدسی 100(روغنی) مورد بررسی قرار می‎گرفت. نتایج بدست آمده از مجموع 150 نمونه مدفوع اسهالی و 150 نمونه‎ی غیراسهالی نشان داد که آلودگی به این انگل به میزان 3%( 9 نمونه مثبت) می‎باشد بطوری که 2 نمونه از موارد مثبت (3/1%) متعلق به بره‎های اسهالی و 7 نمونه دیگر(6/4%) نیز متعلق به بره‎های غیراسهالی بودند. آزمون مربع کای هیچ‎گونه ارتباط آماری معنی‎داری را بین آلودگی به این تک‎یاخته با بروز اسهال، سن، جنس و فصل نمونه‎گیری نشان نداد. نتایج به دست آمده مشخص نمود که گرچه میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در بره‎های شهرستان جوین نسبتاً پایین می‎باشد ولی نباید از گوسفندان به عنوان یکی از مخازن آلودگی که می‎تواند سلامت عمومی را به خطر اندازند، غافل بود.

کلمات کلیدی

, شیوع, اسهال, کریپتوسپوریدیوم, بره, جوین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055874,
author = {تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا and کیوانلوشهرستانکی, ربابه and رزمی, غلامرضا},
title = {بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره کشوری انتریک پاتوژن},
year = {2016},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شیوع، اسهال، کریپتوسپوریدیوم، بره، جوین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آلودگی کریپتوسپوریدیوم در بره‎های با علامت درمانگاهی اسهال و فاقد اسهال در شهرستان جوین
%A تقوی رضوی زاده, سیدعلیرضا
%A کیوانلوشهرستانکی, ربابه
%A رزمی, غلامرضا
%J اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره کشوری انتریک پاتوژن
%D 2016

[Download]