ایران نامه, دوره (1), شماره (1), سال (2016-4) , صفحات (174-198)

عنوان : ( وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن هشتم هجری; از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان )

نویسندگان: جواد عباسی , فاطمه حاجی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حکومت ایلخانان مغول در ایران درحالی که تاحد زیادی با الگوی ایرانی-اسلامیِ ساخت قدرت سازگاری یافته‌بود، در اواسط قرن هشتم هجری در اثر یک‌رشته عوامل داخلی سقوط کرد. پس از آن و تا ظهور تیمور و تجدید حاکمیت متمرکز در ایران، دوره‌ای شکل گرفت که به‌جهت ویژگی‌های سیاسی خاص خود با عناوینی چون «عصر فترت»، «عصر تجزیه سیاسی» و «عصر حکومت‌های محلی» از آن یاد می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این دوره پدید آمدن یا ادامه حیات بیش از ده حکومت ‌مستقل محلی در گوشه‌وکنار ایران بود. به‌همین نسبت هر بخش از ایران نیز دارای ساختار قدرت و اداره امور خاص خود شد. از آنجا که وزارت یکی از ارکان مهم حکومت و عوامل تداوم و تحول فرهنگ و تمدن ایرانی در طول تاریخ و از جمله عصر تازه سپری‌‌شده ایلخانی بود، پرسش‌هایی از این دست پیش می‌آید که سرنوشت این نهاد در چنین شرایطی چه شد؟ جایگاه و میزان قدرت و نفوذ وزیران این عصر و مناسبات آنها با سایر ارکان قدرت چگونه بود؟ وزیران این عصر از نظر خاستگاه اجتماعی چه وضعیتی داشتند؟ آیا وزیران این دوره نیز با توجه به بی‌ثباتی سیاسی زمانه توانستند همچون گذشته نقش فرهنگی – تمدنی مهمی داشته باشند؟ این‌‌‌ها مهم‌ترین پرسش‌هایی هستند که مقاله حاضر درصدد پاسخ‌گویی به آنها است.

کلمات کلیدی

, وزارت, حکومت های محلی, قرن هشتم هجری,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055878,
author = {عباسی, جواد and حاجی آبادی, فاطمه},
title = {وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن هشتم هجری; از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان},
journal = {ایران نامه},
year = {2016},
volume = {1},
number = {1},
month = {April},
issn = {0892-4147},
pages = {174--198},
numpages = {24},
keywords = {وزارت، حکومت های محلی، قرن هشتم هجری، دیوانسالاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وزارت در دودمان های محلی ایران در قرن هشتم هجری; از زوال ایلخانان تا برآمدن تیموریان
%A عباسی, جواد
%A حاجی آبادی, فاطمه
%J ایران نامه
%@ 0892-4147
%D 2016

[Download]