همایش ملی توسعه پایدار شهری- معماری-عمران -شهرسازی و گردشگری , 2015-06-07

عنوان : ( بررسی پارک های اکولوژیک (اکوپارک) )

نویسندگان: سیدمجید زرگریان , مهسا رنجبر ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اندیشه اکولوژیکی در مفاهیمی مانند توسعه پایدار، شهر اکولوژیکی و پارکهای اکولوژیکی متجلی میشود. نماد توسعه شهر پایدار اکولوژیکی، احداث پارکهای شهری منطبق با شاخصهای اکولوژیکی است. پارک اکولوژیکی یا اکوپارک،محوطه جهت دار محیطی است که با درنظر گرفتن محیط، سیستم پیشرفتهای را برای ایجاد محیطی پایدار به وجود میآورد. موضوع اصلی اکوپارکها افزایش سیستمهای پایدار و خود گردان از مواد دور ریختنی قابل بازیافت است.همچنین پارکهای اکولوژیکی به عنوان پارکهای تفریحی و تحقیقاتی با هدف ارتقای آگاهی های زیست محیطی احداث میگردد. مقاله حاضر با هدف ارائه ضوابط و معیارهای برنامه ریزی و طراحی اکولوژیکی پارکهای شهری و تطبیق اینمعیارها در طراحی پارکهای جدید و موجود تهیه شده است. در این پژوهش محدوده دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمونه موردی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادههایی جهت اصلاح طرح موجود و هدفمند کردن آن در راستای اصول و شاخصهای طراحی اکولوژیک ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, توسعه پایدار, پارک اکولوژیک, شهر اکولوژیک, پارک تحقیقاتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055879,
author = {زرگریان, سیدمجید and رنجبر, مهسا},
title = {بررسی پارک های اکولوژیک (اکوپارک)},
booktitle = {همایش ملی توسعه پایدار شهری- معماری-عمران -شهرسازی و گردشگری},
year = {2015},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {توسعه پایدار، پارک اکولوژیک، شهر اکولوژیک، پارک تحقیقاتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی پارک های اکولوژیک (اکوپارک)
%A زرگریان, سیدمجید
%A رنجبر, مهسا
%J همایش ملی توسعه پایدار شهری- معماری-عمران -شهرسازی و گردشگری
%D 2015

[Download]