مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق, دوره (10), شماره (33), سال (2016-9) , صفحات (105-126)

عنوان : ( بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی )

نویسندگان: سیدمصطفی فرع شیرازی , علیرضا عابدی سرآسیا , علی محمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطابق آموزه های شرع، اسلام دینی جامع بوده و برای تمام ابعاد زندگی آدمی برنامه دارد. یکی از مهمترین مسائلی که با گسترش روز افزون تکنولوژی و تحولات اجتماعی اهمیت آن ملموس است، مسئله تربیت جنسی می‌باشد. جستار حاضر با پیگیری دو هدف اصلی: تنقیح و تبیین مسائل تربیتی، جنسی با این رویکرد که حکم هر مسئله از بین احکام پنج گانه تکلیفی بیان شود و تنها به ذکر احادیث بدون استخراج حکم اکتفا نشود و گردآوری مجموعه ای از احکام فقهی در مقوله تربیت جنسی به بررسی این شاخه تربیتی در آموزه های فقهی پرداخته است. نوشتار فرارو به علت محدودیت کمی در نگارش مقالات مهم ترین مسائل تربیت جنسی در چهار دوره قبل از تولد، تولد تا بلوغ، بلوغ تا ازدواج و ازدواج و تأهل را مورد بررسی قرار داده است.

کلمات کلیدی

, تربیت جنسی, کودک, والدین, حکم فقهی, زن و مرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055885,
author = {فرع شیرازی, سیدمصطفی and عابدی سرآسیا, علیرضا and محمدیان, علی},
title = {بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی},
journal = {مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق},
year = {2016},
volume = {10},
number = {33},
month = {September},
issn = {2811-2345},
pages = {105--126},
numpages = {21},
keywords = {تربیت جنسی، کودک، والدین، حکم فقهی، زن و مرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی احکام فقهی در زمینه تربیت جنسی
%A فرع شیرازی, سیدمصطفی
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%A محمدیان, علی
%J مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق
%@ 2811-2345
%D 2016

[Download]