اولین همایش ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها , 2014-04-30

عنوان : ( اصل نابرابری جبران‌ساز، چالش حقوق بین‌الملل اقتصادی )

نویسندگان: غلامرضا خواجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صول توسعة اقتصادی بازار آزاد از چالش‌ها و موانع جدی رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. گرچه کشورهای در حال توسعه جهت تسلط بر بازار جهانی تلاش فراوانی صورت می‌دهند. اما غالب این کشورها به سختی قادر خواهند با تکیه بر امکانات داخلی به این هدف برسند. تبعیض‌های اقتصادی که کشورهای توسعه در گذشته، علیه کشورهای در حال توسعه اعمال نموده‌اند موجب اقدامات اساسی برای جبران این رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه آنها گردیده است کشورهای در حال توسعه معتقدند باید اقدامات ترجیحی به نفع کشورهای در حال توسعه به عنوان یک مفهوم حقوقی و اصل حقوق بین‌الملل پذیرفته شود، در غیر این‌صورت چالش‌های اساسی در عرضه و تقاضای و تجارت جهانی به‌وجود خواهد آمد. در این راستا، اصل نابرابری جبران‌ساز موردنظر کشورهای در حال توسعه، این اصل را غیر قابل قبول و مخالف عملکرد آزاد نیروهای بازار دانسته و به شدت با آن مقابله می‌نمایند. از چالش‌های حقوق بین‌الملل اقتصادی کاهش سطح تنش میان این دو گروه کشورها به منظور رشد عرضه و تقاضای جهانی است.

کلمات کلیدی

, اصل نابرابری جبران‌ساز, کشورهای در حال توسعه- کشورهای توسعه یافته, حقوق بین‌الملل اقتصادی, عرضه و تقاضای جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055886,
author = {خواجی, غلامرضا},
title = {اصل نابرابری جبران‌ساز، چالش حقوق بین‌الملل اقتصادی},
booktitle = {اولین همایش ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اصل نابرابری جبران‌ساز، کشورهای در حال توسعه- کشورهای توسعه یافته، حقوق بین‌الملل اقتصادی، عرضه و تقاضای جهانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اصل نابرابری جبران‌ساز، چالش حقوق بین‌الملل اقتصادی
%A خواجی, غلامرضا
%J اولین همایش ملی بازاریابی فرصت ها و چالش ها
%D 2014

[Download]