چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران , 2016-03-02

عنوان : ( بررسی عملکرد آب شیرین کن خوزشیدی فعال ترموسیفون لوله خلاء )

نویسندگان: منصور فیلی زاده , سید محسن کرابی , محمدرضا رحیم پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق یک نمونه آب شیرین کن خورشیدی فعال ترموسیفون، ساخته و مورد مطالعه قرار گرفت. در این بین سعی شد، بررسی دستگاه به صورت صنعتی و در شرایط واقعی انجام شود. در این راستا، آزمایش ها و آنالیز به صورت پیوسته و 42 ساعته انجام گرفت. علاوه بر این، به دلیل طراحی خاص دستگاه، حوضچه و چگالنده ی آن، می توانند به صورت خالی و یا پر بهره برداری شوند. بر این اساس، دو حالت مختلف از عملکرد دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفت: حالت حوضچه خالی- چگالنده خالی و حالت حوضچه پر- چگالنده پر. نتایج حاصل نشان داد که تولید آب شیرین دروضعیت حوضچه پر- چگالنده پر بیشتر از حالت حوضچه خالی- چگالنده خالی می باشد .همچنین، مشخص شد هنگامی که چگالنده پر می باشد، دمای آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته به نحوی که با افزایش مناسب اختلاف دمای بین آب و چگالنده، در مجموع، پر کردن همزمان حوضچه و چگالنده سبب افزایش ۶۶ درصدی تولید آب می گردد. بررسی ها نشان می دهد که حالت های حوضچه خالی- چگالنده خالی و حوضچه پر-چگالنده پر به ترتیب راندمانی برابر 28.8 و 49.9 که کارایی حالت حوضچه پر-چگالنده پر بسیار بالاتر از کارایی آب شیرین کن های خورشیدی حوضچه ای مرسوم( 03درصد)، می باشد.

کلمات کلیدی

, شوری, آب شیرین کن, انرژی خورشیدی, ترموسیفون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055895,
author = {فیلی زاده, منصور and کرابی, سید محسن and محمدرضا رحیم پور},
title = {بررسی عملکرد آب شیرین کن خوزشیدی فعال ترموسیفون لوله خلاء},
booktitle = {چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {شوری، آب شیرین کن، انرژی خورشیدی، ترموسیفون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد آب شیرین کن خوزشیدی فعال ترموسیفون لوله خلاء
%A فیلی زاده, منصور
%A کرابی, سید محسن
%A محمدرضا رحیم پور
%J چهارمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
%D 2016

[Download]