پژوهش های فقهی, دوره (13), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (841-762)

عنوان : ( تسری جواز فسخ نکاح به بیماری های هپاتیت B، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن )

نویسندگان: صدیقه حاتمی , عباسعلی سلطانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیماری¬های مسری، مهلک و صعب¬العلاج یا لاعلاجی چون هپاتیتB، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن، امروزه در تمام جهان شیوع یافته است، اما با این وجود به مبانی حقوقی ناشی از این بیماری¬ها کمتر توجه شده است. با تتبع کتب فقهی مشخص شد دیدگاه مشهور فقهای امامیه، انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح و درنتیجه عدم جواز تسری حق فسخ به اینگونه امراض است، اما با نقدهای که بر ادله دیدگاه مشهور وارد است، بنظر می¬رسد دیدگاه منطقی تر و عادلانه تر و سازگارتر با اصول و قواعد فقهی، جواز تسری حق فسخ از عیوب مجوز فسخ نکاح، به چنین بیماری¬هایی شدیدتر و خطرناک¬تر از عیوب منصوصه می¬باشد. این امراض به دلیل نوظهور بودن، سابقه ای در کتب فقهی نداشته و با توجه به نیازمند بودن به قوانین مطابق با مبانی فقه اسلامی و لزوم فقه پویا داشتن، نظریه جواز تسری قابل ملاحضه می باشد. این بیماری ها مختل کننده زندگی زناشویی، مسری، لاعلاج یا صعب¬العلاج و موجب نفرت و انزجار می¬باشند، همچنین با توجه به ادله ای چون؛ روایات، قیاس منصوص¬العله، قاعده اولویت، قاعده لاضرر، سیره و بنای عقلاء می¬توان عدم انحصار عیوب مجوز فسخ نکاح و تسری حق فسخ به امراض جدید را فهمید.

کلمات کلیدی

, عیوب منصوصه, امراض مهلک و مسری و صعب¬العلاج, خیار فسخ, لاضرر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055909,
author = {حاتمی, صدیقه and سلطانی, عباسعلی},
title = {تسری جواز فسخ نکاح به بیماری های هپاتیت B، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2018},
volume = {13},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-8388},
pages = {841--762},
numpages = {-79},
keywords = {عیوب منصوصه، امراض مهلک و مسری و صعب¬العلاج، خیار فسخ، لاضرر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تسری جواز فسخ نکاح به بیماری های هپاتیت B، سارس، سیفیلیس و هرپس سیمپکلس حاد و مزمن
%A حاتمی, صدیقه
%A سلطانی, عباسعلی
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2018

[Download]