سمپوزیوم فولاد 94 , 2016-02-23

عنوان : ( بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودر )

نویسندگان: رضا پوررضا , علیرضا کیانی رشید , ابوالفضل باباخانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فولادهای هایپریوتکتوئید که شامل 1 تا 1/2 درصد وزنی کربن می باشند به فولادهای مافوق کربنی شناخته می شوند. بسیاری از قطعات که نیازمند سختی، استحکام و مقاومت سایشی بسیار بالایی می باشند، توسط فولادهای مافوق کربنی قابل ساخت می باشند. با توجه به روند معمول تولید این فولادها که به روش ریخته گری و شکل دادن است، به نظر می رسد کار بنیادی در ارتباط با بهره گیری از سایر روش های تولید، از جمله روش متالورژی پودر ، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ریزساختارهای فولادهای مافوق کربنی تولیدی به روش متالورژی پودر می باشد. در این ریزساختار نمونه هایی با درصد کربن متفاوت 1، 5/1 و 8/1 درصد به کمک تصاویر LM و SEM و همچنین آنالیز EDS بررسی گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که توسط این روش امکان تولید فولادی با حداکثر 5/1 در صد کربن، با ساختار پرلیت-سمنتیتی و عاری از گرافیت باقی مانده وجود دارد.

کلمات کلیدی

, فولاد مافوق کربنی, متالورژی پودر, ریزساختار, گرافیت, سمنتیت پرویوتکتوئید.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055914,
author = {پوررضا, رضا and کیانی رشید, علیرضا and باباخانی, ابوالفضل},
title = {بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودر},
booktitle = {سمپوزیوم فولاد 94},
year = {2016},
location = {جزیره کیش, ايران},
keywords = {فولاد مافوق کربنی، متالورژی پودر، ریزساختار، گرافیت، سمنتیت پرویوتکتوئید.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ریزساختاری فولادهای مافوق کربنی به روش متالورژی پودر
%A پوررضا, رضا
%A کیانی رشید, علیرضا
%A باباخانی, ابوالفضل
%J سمپوزیوم فولاد 94
%D 2016

[Download]