سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصص علوم زمین , 2016-02-22

عنوان : ( برخاستگاه ماسه سنگ های سازند کشف رود )ژوراسیک میانی ( در برش ناویا )غرب بجنورد( )

نویسندگان: ندا سرباز , اسداله محبوبی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخاستگاه ماسه سنگ های سازند کشف رود )ژوراسیک میانی ( در برش ناویا )غرب بجنورد(

کلمات کلیدی

برخاستگاه ماسه سنگ های سازند کشف رود )ژوراسیک میانی ( در برش ناویا )غرب بجنورد(
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055970,
author = {سرباز, ندا and محبوبی, اسداله and موسوی حرمی, سیدرضا and خانه باد, محمد},
title = {برخاستگاه ماسه سنگ های سازند کشف رود )ژوراسیک میانی ( در برش ناویا )غرب بجنورد(},
booktitle = {سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصص علوم زمین},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {برخاستگاه ماسه سنگ های سازند کشف رود )ژوراسیک میانی ( در برش ناویا )غرب بجنورد(},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T برخاستگاه ماسه سنگ های سازند کشف رود )ژوراسیک میانی ( در برش ناویا )غرب بجنورد(
%A سرباز, ندا
%A محبوبی, اسداله
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A خانه باد, محمد
%J سی و چهارمین گردهمایی و دومین کنگره بین المللی تخصص علوم زمین
%D 2016

[Download]