فنون ادبی, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (43-66)

عنوان : ( بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی )

نویسندگان: سیدجواد مرتضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، با نگاهی انتقادی و تطبیقی به صنعت سجع و حدود و قواعد آن، انواع و اقسام آن و آرایه ها و صنایع مرتبط با آن را بررسی کرده ایم. مطالعه و بررسی منابع بلاغی و بدیعی بر بنیاد دو عنصر زمانی و زبانی صورت گرفته است. با مطالعه ی سیر تاریخی صنعت سجع در دو زبان عربی و فارسی، درمی یابیم که اکثر اصول و روش های صنعت سجع در این دو زبان برابر و اختلاف های اندکی در آن ها وجود دارد. بلاغیون فارسی در کلیّت صنایع بررسی شده، از بلاغیون عربی تأثیر پذیرفته اند و مقلّد آنان بوده اند. اما نوآوری هایی جزئی و کوچک در روش و قواعد صنایع ایجاد کرده اند. در بلاغت عربی اصول صنایع به مرور زمان و به تدریج تغییر یافته و تکمیل شده تا به صورت مرسوم و رایج کنونی رسیده است، اما بلاغیون فارسی به دلیل دقت بیشتر در شرح و توضیح صنایع موفق تر بوده اند. با بررسی دقیق اصول صنعت سجع، طبقه-بندی متفاوتی از انواع آن، و آرایه هایی که از این صنعت به وجود می آیند و یا به نوعی ذیل آن مطرح می شوند، ارائه داده-ایم که برای درک بهتر و راحت ترآن ها مفید می باشد. ضمن اینکه انواعی که بدون توجه به اصول صنعت سجع مطرح شده اند را مورد نقد و بررسی قرار داده ایم.

کلمات کلیدی

, سجع, بلاغت عربی, بلاغت فارسی, سیر دگرگونی سجع, نقد و بررسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1055985,
author = {مرتضائی, سیدجواد},
title = {بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی},
journal = {فنون ادبی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-8027},
pages = {43--66},
numpages = {23},
keywords = {سجع، بلاغت عربی، بلاغت فارسی، سیر دگرگونی سجع، نقد و بررسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی
%A مرتضائی, سیدجواد
%J فنون ادبی
%@ 2008-8027
%D 2019

[Download]