کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست , 2016-04-20

عنوان : ( مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل )

نویسندگان: زهرا لاری , لیلی اکبرزاده , محمد فارسی , محمد حسین احمدزاده , امین میرشمسی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از سوخ تهای فس

کلمات کلیدی

, بیودیزل, ریز جلبک, پروفایل اسیدهای چرب, کروماتوگرافی گازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1055993,
author = {لاری, زهرا and اکبرزاده, لیلی and فارسی, محمد and احمدزاده, محمد حسین and میرشمسی کاخکی, امین},
title = {مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل},
booktitle = {کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بیودیزل، ریز جلبک، پروفایل اسیدهای چرب، کروماتوگرافی گازی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه میزان لیپید و پروفایل اسیدهای چرب جلبک Chlorella vulgaris و Tetraselmis sp به منظور کاربرد در تولید بیودیزل
%A لاری, زهرا
%A اکبرزاده, لیلی
%A فارسی, محمد
%A احمدزاده, محمد حسین
%A میرشمسی کاخکی, امین
%J کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست
%D 2016

[Download]