هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14

عنوان : ( تحلیل مساله فروشنده دوره‌گرد توسعه‌یافته مقید به شرط پوشش با چند وسیله نقلیه )

نویسندگان: افسانه امیری , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، مساله فروشنده دوره‌گرد با بیشترین پوشش با چند وسیله نقلیه (MVMCSP)، که تعمیمی از مساله فروشنده‌ دوره‌گرد با قید پوشش است، معرفی شده است. در این مساله یک انبار مرکزی، تعدادی تسهیل و تعدادی مشتری وجود دارد که در فاصله پوشش از پیش‌تعیین‌شده‌ای از تسهیلات قرار دارند. هر تسهیل می‌تواند تقاضای تعدادی از مشتریان را پاسخ دهد. هدف، بیشینه‌سازی تعداد مشتریان پوشش داده شده با شروع از انبار و ساخت p تور همیلتونی با محدودیت بر روی زمان یا طول پیموده شده توسط وسایلنقلیه است.برای حلاین مساله، مدل برنامه‌ریزی مختلط عدد صحیحی ارائه شده و توسط روش¬های ابتکاری حل شده است.

کلمات کلیدی

, مساله فروشنده دوره‌گرد با قید پوشش, چند وسیله, برنامه‌ریزی مختلط عدد صحیح, روش ابتکاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056008,
author = {امیری, افسانه and سالاری, مجید},
title = {تحلیل مساله فروشنده دوره‌گرد توسعه‌یافته مقید به شرط پوشش با چند وسیله نقلیه},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {مساله فروشنده دوره‌گرد با قید پوشش،چند وسیله، برنامه‌ریزی مختلط عدد صحیح، روش ابتکاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل مساله فروشنده دوره‌گرد توسعه‌یافته مقید به شرط پوشش با چند وسیله نقلیه
%A امیری, افسانه
%A سالاری, مجید
%J هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2014

[Download]