هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14

عنوان : ( حدود بالا و پاییه جدید برای مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن یال )

نویسندگان: رضا عاطفی , مجید سالاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056010,
author = {عاطفی, رضا and سالاری, مجید},
title = {حدود بالا و پاییه جدید برای مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن یال},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حدود بالا و پاییه جدید برای مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن یال
%A عاطفی, رضا
%A سالاری, مجید
%J هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2014

[Download]