هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات , 2014-05-14

عنوان : ( مدل دوهدفه درخت فراگیر و رویکرد حل برای آن )

نویسندگان: فهیمه کرمی , مجید سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روند رو به رشد استفاده از شبکه¬ها توجه زیادی را به خود جلب نموده است و آنچه که همواره مورد توجه بوده است کاهش هزینه شبکه می¬باشد اما در کنار هزینه، سادگی و عدم پیچیدگی شبکه به خصوص در شبکه¬های مخابراتی از اهمیت به-سزایی برخوردار است و تعریف مسأله در قالب مسأله دوهدفه بسیار مؤثر خواهد بود. از این¬رو گراف بدون جهتG(V,E) که V مشخص¬کننده گره¬ها و E مشخص¬کننده یال¬ها موجود است را در نظر می¬گیریم.یال¬های موجود در این گراف برچسب¬گذاری شده اند. هریک از یال¬های موجود در این گراف در بردارنده مقدار عددی مثبت تحت عنوان هزینه، زمان، مسافت و ... می¬باشند. هدف از مسأله ارائه شده دستیابی به دو هدف است که شامل حداقل¬سازی تعداد لیبل و هزینه درخت می¬باشد. این مسأله در شبکه¬های مخابراتی، طراحی کامپیوتری و ... بسیار کاربرد دارد. برای رسیدن به جواب¬ مسأله، برای هریک از اهداف موجود چندین نوع جست¬وجوی محلی تعریف شده و در ادامه جست¬وجوهای محلی را در قالب روشی ابتکاری برای مسأله دو هدفه به¬روز رسانی می-کنیم.در طی مقایسه¬های صورت گرفته میان جواب¬های حاصل با جواب¬های دقیق مسأله و دستیابی به تفاوت¬های بسیار ناچیز در می¬یابیم که روش ارائه شده عملکرد مناسبی دارد.

کلمات کلیدی

, درخت فراگیر, لیبل, بهینه¬سازی دوهدفه, روش¬های ابتکاری, جست¬وجوی محلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056012,
author = {کرمی, فهیمه and سالاری, مجید},
title = {مدل دوهدفه درخت فراگیر و رویکرد حل برای آن},
booktitle = {هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات},
year = {2014},
location = {سمنان, ايران},
keywords = {درخت فراگیر، لیبل، بهینه¬سازی دوهدفه، روش¬های ابتکاری، جست¬وجوی محلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل دوهدفه درخت فراگیر و رویکرد حل برای آن
%A کرمی, فهیمه
%A سالاری, مجید
%J هفتمین کنفرانس بینالمللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
%D 2014

[Download]