مطالعات تاریخی قرآن و حدیث, دوره (20), شماره (55), سال (2014-9) , صفحات (85-106)

عنوان : ( ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آن )

نویسندگان: غلامرضا رئیسیان , ملیکا کردلویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی وجود الفاظ مترادف را در زبان عربی می‌پذیرند و برخی رد می‌کنند؛ چون معتقدند که هر یک از دو لفظ به‌ظاهر مترادف دارای معنایی متفاوت است. این مسئله در مورد الفاظ قرآن بحثهای بیشتری به همراه دارد؛ زیرا حتی بعضی از قائلان به وجود ترادف در زبان عربی، کاربرد واژه‌های مترادف را در قرآن منکر شده، و چنین کاربردی را منافی اعجاز بلاغی قرآن دانسته‌اند. پذیرش این اصل، کار ترجمۀ قرآن را سخت‌تر می‌کند؛ زیرا گاه در برابر چندین واژه از واژگان قرآن در زبان مقصد، تنها یک لفظ می‌توان سراغ داد. بدین سان، باور به نبود واژه‌های مترادف در قرآن کریم، برای مترجمان محدودیتهای بسیاری پدید خواهد آورد. در این مطالعه بنا ست که با مرور ادلۀ موافقان و مخالفان وجود الفاظ مترادف در قرآن کریم، نخست به مبنایی نظری برای ترجمۀ این قبیل الفاظ دست یابیم و به جنبه‌های عملی مشکل ترجمۀ این الفاظ هم توجه کنیم. چنان که از مشاهدۀ شواهد ارائه شده حاصل خواهد شد، ترجمۀ آیات قرآن کریم بدون توجه به اشتراک لفظی و یا معنوی برخی واژه‌ها و مفردات قرآن، تفاوت چشمگیر بعضی کلمات، گزینش لغتی در جایی و انتخاب لغتی دیگر با معنایی نزدیک ولی متفاوت در جایی دیگر، امری است مهم که بی‌دقتی به آن، از میزان توفیق در ترجمۀ قرآن کریم خواهد کاست.

کلمات کلیدی

, ترادف, هم معنایی, لغت, وضع, استعمال, ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056024,
author = {رئیسیان, غلامرضا and کردلویی, ملیکا},
title = {ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آن},
journal = {مطالعات تاریخی قرآن و حدیث},
year = {2014},
volume = {20},
number = {55},
month = {September},
issn = {1735-8701},
pages = {85--106},
numpages = {21},
keywords = {ترادف، هم معنایی، لغت، وضع، استعمال، ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ترادف در واژگان قرآن و مشکلات ترجمه آن
%A رئیسیان, غلامرضا
%A کردلویی, ملیکا
%J مطالعات تاریخی قرآن و حدیث
%@ 1735-8701
%D 2014

[Download]