کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران , 2016-03-02

عنوان : ( مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای )

نویسندگان: فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سرریزهای جانبی معمولا به منظور آبگیری کانال‌های فرعی از کانال اصلی، نیز به عنوان سازه اضطراری در تاسیسات آبی بزرگ مانند سدها و شبکه‌های آبیاری و زهکشی برای کنترل سیلاب و محافظت از سازه‌های پایین‌دست به کار برده می‌شود. سرریز کنگره‌ای نوعی سرریز جانبی است که با افزایش طول سرریز در بازشدگی ثابت از کانال، ظرفیت عبور جریان بیشتر می‌گردد. خصوصیات جریان پیرامون این سازه علیرغم پیچیدگی عمدتا بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش قدرتمند شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ و نیز مدل مبتنی بر RANS جریان پیرامون یک سرریز جانبی کنگره‌ای به صورت سه بعدی در اندازه شبکه‌ی محاسباتی مختلف با استفاده از نرم‌افزار ANSYS FLUENT مدلسازی شد. و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه گردید. نتایج نشان می‌دهد که مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی در روش شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ می‌تواند الگو و رفتار پیچیده‌ی جریان را با جزئیات بیشتری نسبت به مدل مبتنی بر RANS پیش‌بینی نماید.

کلمات کلیدی

, - سرریز جانبی کنگره‌ای, شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ, مدل مقیاس زیر‌شبکه, اسماگورینسکی-لیلی, ANSYS FLUENT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056027,
author = {عطارزاده, فاطمه and خداشناس, سعیدرضا and ضیائی, علی نقی},
title = {مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای},
booktitle = {کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {- سرریز جانبی کنگره‌ای، شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ، مدل مقیاس زیر‌شبکه، اسماگورینسکی-لیلی، ANSYS FLUENT},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای
%A عطارزاده, فاطمه
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ضیائی, علی نقی
%J کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران
%D 2016

[Download]