چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران , 2015-08-25

عنوان : ( شبه پیوستگی قوی توابع دو متغییره )

نویسندگان: سیدعلیرضا کامل میر مصطفائی , اکرم پورمعماردزفولی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بیر در سال 1899 برای اولین بار نقاط ناپیوستگی توابع دو متغییره حقیقی مقدار را مورد بررسی قرار داد. در این مقاله تعمیم های مختلف قضیه بیر را بررسی خواهیم کرد. در حقیقت شرایطی را بررسی می کنیم که دو متغییره پیوسته و یا شبه پیوسته توام باشدبه شرط انکه نسبت به هر متغییر شبه پیوسته باشد.

کلمات کلیدی

, فضای بیر , توابع شبه پیوسته , فضای نامیوکا, بازی های تو پو لو ژیک.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056033,
author = {کامل میر مصطفائی, سیدعلیرضا and پورمعماردزفولی, اکرم},
title = {شبه پیوستگی قوی توابع دو متغییره},
booktitle = {چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران},
year = {2015},
location = {یزد, ايران},
keywords = {فضای بیر - توابع شبه پیوسته - فضای نامیوکا- بازی های تو پو لو ژیک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبه پیوستگی قوی توابع دو متغییره
%A کامل میر مصطفائی, سیدعلیرضا
%A پورمعماردزفولی, اکرم
%J چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران
%D 2015

[Download]