دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( بررسی تاثیرات کانی‌سازی بر سنگ میزبان کربناته کانسار نوع دره می‌سی‌سی‌پی سرب-(نقره) نخلک، اصفهان )

نویسندگان: محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کانسار سرب نخلک در حاشیه شرقی کوه نخلک و 55 کیلومتری شهر انارک و در استان اصفهان قرار گرفته است. کانی‌سازی سرب در فضای خالی حاصل از شکستگی‌ها و گسل‌های نرمال درون سنگ‌های کربناته کرتاسه بالایی (واحد صدر) جایگیر شده است. فرم کانی‌سازی به صورت چینه‌کران و دیرزاد و به صورت رگه‌های شرقی-غربی و با شیب زیاد است. گالن و باریت ماده‌معدنی درون‌زاد اصلی بوده که در زون برون‌زاد با سروزیت همراه می‌شود. نوع دگرسانی نسبتا ساده بوده و فرایند دولومیتی شدن به عنوان اصلی‌ترین دگرسانی، در مجاورت و اطراف رگه‌های معدنی به صورت قبل تا همزمان با کانی‌سازی گسترده گردیده است. به طور کلی سه تیپ اصلی دولومیت در ارتباط با کانی‌سازی مشاهده گردید که دولومیت‌های نوع زین اسبی مهمترین آنها می‌باشد. ژئوشیمی سنگ میزبان مجاور رگه‌های معدنی نشان می‌دهد MgO، Fe2O3(Fe total)، MnO، و نیز عناصری همچون Pb، Ba و Zn غنی‌شدگی و CaO در سنگ‌های دگرسان شده تهی‌شدگی نشان می‌دهد که به تدریج با رسیدن به سنگ میزبان غیر دگرسان به وضعیت عادی باز می‌گردد. رابطه مثبت مشاهده شده بین شدت دگرسانی دولومیتی، تمرکز عناصر مرتبط با کانی‌سازی و ته نشست کانی‌های سولفیدی پیشنهاد می‌کند که مهاجرت سیال کانه‌دار از درون رگه معدنی و توسط فرایند‌های گرمابی به درون سنگ میزبان صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, دولومیت, پتروگرافی, ژئوشیمی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056034,
author = {جزی خرزوقی, محمدعلی and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {بررسی تاثیرات کانی‌سازی بر سنگ میزبان کربناته کانسار نوع دره می‌سی‌سی‌پی سرب-(نقره) نخلک، اصفهان},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دولومیت، پتروگرافی، ژئوشیمی، نخلک.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرات کانی‌سازی بر سنگ میزبان کربناته کانسار نوع دره می‌سی‌سی‌پی سرب-(نقره) نخلک، اصفهان
%A جزی خرزوقی, محمدعلی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]