دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( زمین شناسی،کانی سازی و آلتراسیون درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال-غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی )

نویسندگان: زهرا کریمی سعیدآبادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه اکتشافی سرب کویرو که در شمال غرب بشرویه واقع شده است، به شکل رگه-رگچه¬ای ، پرکننده فضای خالی و سیمان برش¬های گسلی در واحد شیل دگرگون شده (اسلیت) ژوراسیک میانی سازند بغمشاه تشکیل شده است.این کانسار شامل دولومیت (20 تا 70 درصد)، گالن (5/0 تا 5/2 درصد) و مقدار اندکی پیریت، کوارتز و کلسیت است. از مقایسه منطقه اکتشافی کویرو با سایر ذخایر رگه¬ای بلوک لوت و با توجه به دگرسانی دولومیتی سنگ میزبان، عدم ارتباط با فعالیت¬های آذرین، بافت پرکننده فضای خالی و ویژگی¬های کانی¬شناسی، احتمالا کانی¬سازی از نوع هیدروترمال می¬باشد.

کلمات کلیدی

, کانی¬سازی, آلتراسیون, IP/RS, منطقه اکتشافی کویرو, بلوک لوت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056035,
author = {کریمی سعیدآبادی, زهرا and کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفارودی, آزاده and رحیمی, بهنام},
title = {زمین شناسی،کانی سازی و آلتراسیون درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال-غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کانی¬سازی، آلتراسیون، IP/RS، منطقه اکتشافی کویرو، بلوک لوت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T زمین شناسی،کانی سازی و آلتراسیون درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال-غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی
%A کریمی سعیدآبادی, زهرا
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%A رحیمی, بهنام
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]