اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا , 2016-04-14

عنوان : ( مقایسه روش شبکه گردابه ناپایا با روش‌های عددی در بررسی حرکت یک بالزن )

نویسندگان: سیدمحمدمهدی عقیلی , محمدحسن جوارشکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق حرکات یک پرنده بالزن شامل فراز و فرود و پیچش در زوایای حمله، نسبت منظری و فرکانس‌های متفاوت، با روش شبکه گردابه ناپایا شبیه‌سازی و با روش‌های عددی دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. در این شبیه‌سازی، پس از تعریف هندسه، جریان پتانسیل ناپایا حول آن با استفاده از حلقه‌های گردابه حل می‌شود. در تحلیل ناپایائی، حل جریان به تعدادی گام زمانی تقسیم می‌شود که در هر گام زمانی جریان به صورت پایا حل می‌شود به عبارت دیگر در هر گام زمانی سرعت القایی ناشی از بال و دنباله‌ی آن در تمام مراکز حلقه های گردابه محاسبه‌شده و نیروهای آیرودینامیکی به دست می آیند. در نهایت مجموع آثار تمام گام‌ها به صورت حل ناپایا ارائه می‌شود. مقایسه نتایج این شبیه‌سازی با نتایج منتشرشده نشان می‌دهد با توجه به سادگی، هزینه کم و دقت بسیار مناسب، این روش برای تحلیل اولیه حرکت یک بالزن مناسب می‌باشد.

کلمات کلیدی

, شبکه گردابه, ناپایا, بالزن, سرعت القایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056045,
author = {عقیلی, سیدمحمدمهدی and جوارشکیان, محمدحسن},
title = {مقایسه روش شبکه گردابه ناپایا با روش‌های عددی در بررسی حرکت یک بالزن},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه گردابه، ناپایا، بالزن، سرعت القایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روش شبکه گردابه ناپایا با روش‌های عددی در بررسی حرکت یک بالزن
%A عقیلی, سیدمحمدمهدی
%A جوارشکیان, محمدحسن
%J اولین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
%D 2016

[Download]