پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18

عنوان : ( مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras )

نویسندگان: مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکست¬ سد باعث رها شدن ناگهانی حجم عظیمی از آب شده و امواج بزرگ سیلاب را در پایین-دست بوجود می¬آورد. این امواج سبب خسارات جانی و مالی فراوانی می¬گردند. از این¬رو تحلیل شکست¬ سد برای همه سدها امری ضروری است. این تحلیل علاوه بر ارزیابی میزان خطر در پایین دست، امکان برنامه-ریزی عملیات نجات و کنترل فاجعه ناشی از شکست سد را فراهم می¬کند. در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از مدل BREACH GUI پارامترهای شکست سد پیش¬بینی و با استفاده از مدل HEC-RAS به شبیه¬سازی شکست و روندیابی سیلاب حاصل در پایین دست پرداخته شود. سد مورد مطالعه، سد خاکی تبارک¬آباد در 21 کیلومتری شمال¬شرقی شهرستان قوچان است. در این تحقیق از نقشه¬های توپوگرافی 1:5000 استفاده شده است. نتایج حائز اهمیت در این تحقیق شامل دبی اوج خروجی از سد و زمان شکست است. نتایج تحلیل نشان می¬دهد که یک ساعت و چهل دقیقه پس از آغاز شکست، دبی خروجی حاصل از شکاف به بیشترین مقدار خود یعنی 49/1061مترمکعب بر ثانیه می¬رسد. اولین ترک 30 دقیقه پس از آغاز تحلیل رخ می¬دهد و در زمان 2:30 موج سیلاب به شهر می¬رسد. لذا فاصله زمانی بین آغاز شکست و رسیدن موج سیلاب به شهر تنها 2 ساعت می¬باشد.

کلمات کلیدی

, شکست سد, روندیابی سیلاب, دبی¬اوج, BREACH GUI, HEC-RAS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056049,
author = {نوری, مهسا and خداشناس, سعیدرضا and ضیائی, علی نقی and حجت رضایی پژند},
title = {مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شکست سد،روندیابی سیلاب،دبی¬اوج، BREACH GUI، HEC-RAS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras
%A نوری, مهسا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ضیائی, علی نقی
%A حجت رضایی پژند
%J پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2014

[Download]