همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین , 2014-02-20

عنوان : ( پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( )

نویسندگان: مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکست سد پدیده ای است....

کلمات کلیدی

, شکست سد, روندیابی سیلاب, Breach GUI
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056051,
author = {نوری, مهسا and خداشناس, سعیدرضا and ضیائی, علی نقی and حجت رضایی پژند},
title = {پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد(},
booktitle = {همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شکست سد، روندیابی سیلاب، Breach GUI},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد(
%A نوری, مهسا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ضیائی, علی نقی
%A حجت رضایی پژند
%J همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین
%D 2014

[Download]