همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین , 2014-02-20

عنوان : ( کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی )

نویسندگان: مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخمین پارامترهای شکست سد خاکی...

کلمات کلیدی

, آسیب شناٌسی, الگوی خطی غیزخطی, دبی ا وج, شکست سد, کارایی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056052,
author = {نوری, مهسا and خداشناس, سعیدرضا and ضیائی, علی نقی and حجت رضایی پژند},
title = {کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی},
booktitle = {همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آسیب شناٌسی، الگوی خطی غیزخطی، دبی ا وج، شکست سد، کارایی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی
%A نوری, مهسا
%A خداشناس, سعیدرضا
%A ضیائی, علی نقی
%A حجت رضایی پژند
%J همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین
%D 2014

[Download]