فرایند نو, شماره (52), سال (2016-3) , صفحات (52-77)

عنوان : ( مروری بر روش های تصفیه پساب های روغنی با تأکید بر روش های غشایی )

نویسندگان: جواد سعادتی , مجید پاکیزه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پساب های روغنی در صنایعی همچون نفت، پتروشیمی و غذایی تولید می گردند. این پساب ها عمدتاً به شکل امولسیون های روغن/ آب می باشند. جداسازی روغن نیاز به درک خواص فیزیکی و شیمیایی امولسیون های روغن/ آب دارد. به منظور انتخاب فرآیند جداسازی مناسب، باید خواص متعددی که نقش کلیدی در پایداری امولسیون های روغن/ آب دارند را اندازه گیری نمود، که از جمله آن ها می توان به کشش سطحی، زاویه تماس، پتانسیل زتا و توزیع اندازه قطرات اشاره نمود. تصفیه پساب های روغنی توسط روش های مختلفی صورت می گیرد و میزان جداسازی بستگی به غلظت و طبیعت فیزیکی روغن و توزیع اندازه ذرات و همچنین روش مورد استفاده دارد. هدف از این مقاله، مطالعه مشخصات و خواص سیستم روغن/آب و روش های جداسازی روغن از پساب های صنعتی می باشد. این روش ها شامل، جداسازی با نیروی گرانش و سانتریفیوژ، تصفیه شیمیایی، شناورسازی، فرآیندهای غشایی، تبخیر، جذب با کربن فعال و تصفیه بیولوژیکی می باشد. در پایان هزینه های تصفیه و روش های هیبرید غشایی مورد بررسی قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, امولسیون روغن/آب, تصفیه پساب های روغنی, فرآیندهای غشایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056065,
author = {سعادتی, جواد and پاکیزه, مجید},
title = {مروری بر روش های تصفیه پساب های روغنی با تأکید بر روش های غشایی},
journal = {فرایند نو},
year = {2016},
number = {52},
month = {March},
issn = {1735-6466},
pages = {52--77},
numpages = {25},
keywords = {امولسیون روغن/آب، تصفیه پساب های روغنی، فرآیندهای غشایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر روش های تصفیه پساب های روغنی با تأکید بر روش های غشایی
%A سعادتی, جواد
%A پاکیزه, مجید
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2016

[Download]