تحقیقات علوم قرآن و حدیث, دوره (32), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (145-171)

عنوان : ( بررسی سندی و متنی روایات « تسخین الماء فی الشمس» )

نویسندگان: محمد مقدم , سهیلا پیروزفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در منابع حدیثی روایاتی یافت می‌شود که به منع وضو با آبی که توسط خورشید داغ شده باشد، دلالت دارد. ازجمله «الْمَاءُ الَّذِی یُسَخَّنُ فِی الشَّمْسِ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ» حدیثی نسبتاً مشهور است که بر زبان مسلمانان به‌ویژه میان فقها و طبیبان قدیمی جاری بوده و مبنای فقهی احکام قرارگرفته است. در این مقاله، با جستجو در منابع فریقین طریق نقل این حدیث پیگیری و آنگاه با به‌کارگیری قواعد و معیارهای حدیث شناختی و واکاوی قرینه‌های موجود، سند و راویان حدیث مزبور به محک نقد کشیده و درنتیجه نشان داده‌شده که هیچ‌یک از طرق این حدیث خالی از ضعف نیست. با این حال با فرض صدور حدیث از سرچشمه علم نبوی (ص) به تحلیل محتوایی آن با توجه به مبانی فقه الحدیثی، منابع پزشکی معتبر و طب قدیم و جدید پرداخته و بالاخره نتیجه گرفته‌شده است که به فرض صدور، روایت در قضیه یا منطقه خاص صادق خواهد بود.

کلمات کلیدی

, وضو, برص, تسخین الماء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056081,
author = {مقدم, محمد and پیروزفر, سهیلا},
title = {بررسی سندی و متنی روایات « تسخین الماء فی الشمس»},
journal = {تحقیقات علوم قرآن و حدیث},
year = {2017},
volume = {32},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-2681},
pages = {145--171},
numpages = {26},
keywords = {وضو، برص، تسخین الماء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سندی و متنی روایات « تسخین الماء فی الشمس»
%A مقدم, محمد
%A پیروزفر, سهیلا
%J تحقیقات علوم قرآن و حدیث
%@ 2008-2681
%D 2017

[Download]