اقتصاد پولی، مالی, دوره (22), شماره (10), سال (2016-3) , صفحات (123-152)

عنوان : ( بررسی و تحلیل آثار هدفمند سازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , سید مهدی نعمتی خیرآبادی , اعظم قزل باش ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران یکی از مهم‌ترین بخش‌ها و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند اعطای یارانه‌ها می‌انجامد. گسترش تعهدات دولت در عرصه‎های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، پرداخت و دریافت مالیات را به امری مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است. مالیات یکی از اهرم‌های بسیار مهم اقتصادی در دست دولت است که در جلوگیری از تورم و رکود و همچنین در تعدیل و توزیع عادلانه ثروت در جامعه نقش عمده‌ای دارد. در این مقاله با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان مالیاتی و نیز تکیه بر آمار موجود و تدوین پرسشنامه، به تشخیص مسیرهای تأثیرگذاری طرح هدفمندی یارانه‎ها بر تغییر ترکیب مالیاتی استان خراسان رضوی پرداخته شده است و اثرات این تغییر در سال 1391، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد در صورت اعمال قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تغییراتی قابل‌ملاحظه‌ای در سهم مالیات‌ها صورت نگرفته است. در مورد مالیات غیرمستقیم (مالیات بر کالا و خدمات)، شواهد نشان می‌دهد که تغییرات مقادیر وصولی مالیات بر کالا و خدمات بیش از آنکه تابع سیاست هدفمندسازی باشد، تابع متغیرهای برون‌زایی است که بر مالیات ستانی اثرگذارند.

کلمات کلیدی

, هدفمندسازی, یارانه, مالیات, جدول داده-ستانده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056114,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and سید مهدی نعمتی خیرآبادی and قزل باش, اعظم},
title = {بررسی و تحلیل آثار هدفمند سازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2016},
volume = {22},
number = {10},
month = {March},
issn = {2251-8452},
pages = {123--152},
numpages = {29},
keywords = {هدفمندسازی، یارانه، مالیات، جدول داده-ستانده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل آثار هدفمند سازی یارانه‎ها بر تغییر مالیات غیرمستقیم استان خراسان رضوی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A سید مهدی نعمتی خیرآبادی
%A قزل باش, اعظم
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2016

[Download]