تاریخ اسلام و ایران, دوره (25), شماره (28), سال (2016-2) , صفحات (5-39)

عنوان : ( شورش هورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار (1284 - 1286ق) )

نویسندگان: مظهر ادوای , هادی وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ناحیه هورامان در غرب کردستان از سده 4ق تا پایان سده 12ق توسط حُکام محلی این ناحیه و تحت نظارت مستقیم حکومت مرکزی ایران اداره می شده است. با شروع سده 13ق شاهان قاجار بی توجه به این مساله و همچنین اختلافات قومی حاکمان هورامان با والیان اردلان کردستان، در پی واگذاری کامل هورامان به والیان اردلان برآمدند که این مساله باعث شکل گیری شورش هورامان در دوره ناصری شد. روابط حاکمان این ناحیه با والیان اردلان، حکومت مرکزی قاجار و دولت عثمانی نیازمند تحلیل و بررسی است. پرسشی که این مقاله حول محور آن شکل گرفته، این است که چه علل و عواملی سبب شکل گیری این شورش شد و چه پیامدها و نتایجی در پی داشت؟ این پژوهش بیشتر با تکیه بر اسناد و روزنامه های دوره قاجار و با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، سعی در روشن کردن این مساله دارد که چگونه با وجود تبعیت کامل حُکام هورامان از حکومت مرکزی ایران پیش از دوره قاجار، در این دوره شرایطی فراهم شد که سرانجام آن شورشی بود که علاوه بر هزینه های گزاف برای والیان اردلان و دولت مرکزی قاجار، توانست به عنوان یکی از علل مهم در سقوط حکومت اردلان ها و دخالت دوباره دولت عثمانی در مساله مرزها به نفع خود، ایفای نقش کند.

کلمات کلیدی

, هورامان, قاجار, شورش, عثمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056132,
author = {ادوای, مظهر and وکیلی, هادی},
title = {شورش هورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار (1284 - 1286ق)},
journal = {تاریخ اسلام و ایران},
year = {2016},
volume = {25},
number = {28},
month = {February},
issn = {2008-885x},
pages = {5--39},
numpages = {34},
keywords = {هورامان، قاجار، شورش، عثمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شورش هورآمان در عصر ناصرالدین شاه قاجار (1284 - 1286ق)
%A ادوای, مظهر
%A وکیلی, هادی
%J تاریخ اسلام و ایران
%@ 2008-885x
%D 2016

[Download]