بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2016-04-26

عنوان : ( بررسی کارایی روش بدون شبکه‌ی گلرکین در تحلیل استاتیکی صفحات ضخیم مدرج تابعی )

نویسندگان: امیر نظری , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش از روش بدون شبکه¬ی گلرکین جهت تحلیل الاستواستاتیک صفحات ضخیم ناهمگن مدرج تابعی استفاده شده است. جهت اعمال شرایط مرزی مسئله از روش تابع جریمه بهره¬جویی گردیده است. مدول الاستیسیته صفحه در راستای ضخامت و بر اساس قانون توانی متغیر فرض شده درحالی‌که نسبت پواسون در تمام صفحه ثابت در نظر گرفته‌شده است. مثال¬های عددی متنوعی شامل ترکیب-های مادی مختلف و شرایط مرزی گوناگون جهت بیان دقت روش به کار گرفته‌شده ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, تحلیل الاستواستاتیک, روش بدون شبکه¬ , صفحات ضخیم, مواد مدرج تابعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056149,
author = {نظری, امیر and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {بررسی کارایی روش بدون شبکه‌ی گلرکین در تحلیل استاتیکی صفحات ضخیم مدرج تابعی},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تحلیل الاستواستاتیک، روش بدون شبکه¬ ، صفحات ضخیم، مواد مدرج تابعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کارایی روش بدون شبکه‌ی گلرکین در تحلیل استاتیکی صفحات ضخیم مدرج تابعی
%A نظری, امیر
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2016

[Download]