دومین همایش ملی معماری منظر , 2016-05-08

عنوان : ( بررسی تغییرات دیدگاه ها نسبت به باغ های ایرانی (در قرن بیستم میلادی) )

نویسندگان: سارا مهدیزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی صد سال گذشته، ایران شاهد دو انقلاب بوده است که در وجه های مختلف کشور تاثیرگذار بوده است. تغییرات از 2500 سال حکومت پادشاهی تا انقلاب اسلامی سال 1357، نقطه عطفی می باشد که دیدگاه ها را نسبت به میراث فرهنگی و همچنین باغ های تاریخی ایران تغییر داده است. این مقاله، برای اولین بار به بررسی و نقد تغییرات دیدگاه ها نسبت به مفاهیم باغ های ایرانی می پردازد .در این پژوهش کوشش می شود به روش تفسیری-تاریخی و از طریق بررسی داده های اولیه و ثانویه، چگونگی تغییر معنا و مفاهیم باغ ها، در قبل و بعد از انقلاب اسلامی 1357، نقد گردد. در این نوشتار، بیان می شود که همچنان، دیدگاه نسبت به مفاهیم باغ ایرانی محدود به ارزش های کالبدی و یا سمبولیک باغ ها می باشد و تا کنون توجهی به ارزش های ناملموس و اجتماعی آن ها نشده است.

کلمات کلیدی

, باغ ایرانی, تغییر دیدگاه, ارزش اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056152,
author = {مهدیزاده, سارا},
title = {بررسی تغییرات دیدگاه ها نسبت به باغ های ایرانی (در قرن بیستم میلادی)},
booktitle = {دومین همایش ملی معماری منظر},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {باغ ایرانی، تغییر دیدگاه، ارزش اجتماعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات دیدگاه ها نسبت به باغ های ایرانی (در قرن بیستم میلادی)
%A مهدیزاده, سارا
%J دومین همایش ملی معماری منظر
%D 2016

[Download]