کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی, دوره (8), شماره (29), سال (2018-6) , صفحات (1-18)

عنوان : ( مفهوم شناسی حزن در ادبیات پایداری در آیینه ی اشعار نصرالله مردانی و احمد مطر )

نویسندگان: محمد بستان , احمد رضا حیدریان شهری , بهار صدیقی , سیدحسین سیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حزن در اشعار نصرالله مردانی، شاعر و نویسندۀ معاصر ایرانی و احمد مطر، از شاعران معاصر عراق در حوزۀ ادبیات تطبیقی قرار می¬گیرد. یکی از وجوه مشترک در آثار این دو شاعر که بر اثر شرایط خفقان¬آور جامعه به وجود آمده، سخن از حزن و اندوه جامعۀ خویش است که در شرایط نابسامان جامعه و در راستای اصلاح آن به وجود آمده است. مردانی از هنر خاص خویش در بیان حزن¬آلود پایداری بهره جسته و همین سبب گشته که شعرش رنگ و بوی پایداری دهد و مورد توجه همگان قرار گیرد و مطر، با رعایت جانب ادب، توانسته حقایق تلخ روزگار خویش را آشکارتر سازد و بر خلاف مردانی شعر خود را تنها برای مبارزه با حکومت به کار گیرد و حس مخالفت مردم بر ضد اوضاع نابسامان را بیشتر برانگیزد. اشعار مقاومت مردانی و مطر تصویرگر چهره خونین و ویران میهن این دو شاعر در بحبوحه‏ی جنگ و هجوم متجاوزان است. این دو شاعر مقاومت به توصیف حزن و اندوه ناشی از ستم حاکمان بیدادگر زمانۀ خویش پرداخته¬اند و تصویر مظلومیت میهن خویش را در مقابل متجاوزان پدیدار ساخته¬اند که در جستار حاضر تلاش شده است تا با بهره¬گیری از مبانی مکتب واقع¬گرایی مشابهت¬ها و تفاوت¬های دو چکامۀ مذکور در قالب اشعار حزن-آلودشان مورد بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, حزن, نصر الله مردانی, احمد¬مطر, ادبیات پایداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1056156,
author = {بستان, محمد and حیدریان شهری, احمد رضا and صدیقی, بهار and سیدی, سیدحسین},
title = {مفهوم شناسی حزن در ادبیات پایداری در آیینه ی اشعار نصرالله مردانی و احمد مطر},
journal = {کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی},
year = {2018},
volume = {8},
number = {29},
month = {June},
issn = {2228-7639},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {حزن، نصر الله مردانی، احمد¬مطر، ادبیات پایداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم شناسی حزن در ادبیات پایداری در آیینه ی اشعار نصرالله مردانی و احمد مطر
%A بستان, محمد
%A حیدریان شهری, احمد رضا
%A صدیقی, بهار
%A سیدی, سیدحسین
%J کاوش نامه ادبیات تطبیقی-نقد و ادبیات تطبیقی
%@ 2228-7639
%D 2018

[Download]