دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز فاروب رومان با استفاده از نرم افزار GIS )

نویسندگان: نیلوفر حاجیان , محمد خانه باد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حوضه آبریز فاروب رومان با مساحت 373/186 کیلومتر مربع در شمال شرق شهرستان نیشابور قرار دارد. مطالعه خصوصیات فیزیوگرافی این رودخانه توسط نرم افزار GIS انجام شد و پارامترهای نظیر مساحت ، محیط، شکل حوضه، مدل ارتفاع رقومی و شیب حوضه به دست آمده است. ضریب شکل، ضریب فشردگی و نسبت دایره ای برای این حوضه به ترتیب 38/0، 48/1 و 45/0 به دست آمده است. کمترین و بیشترین ارتفاع حوضه 1391و 3276 متر است. همچنین شیب متوسط آن 72/73 درصد است که گواه بر کوهستانی و پر شیب بودن دامنه های این حوضه است. به علت پر شیب بودن دامنه ها زمان تمرکز محاسبه شده در این حوضه نسبتا کم و 59/2 ساعت است.

کلمات کلیدی

, رودخانه فاروب رومان, فیزیروگرافی, نرم افزار GIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056157,
author = {حاجیان, نیلوفر and خانه باد, محمد},
title = {بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز فاروب رومان با استفاده از نرم افزار GIS},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {رودخانه فاروب رومان، فیزیروگرافی، نرم افزار GIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی خصوصیات فیزیوگرافی حوضه آبریز فاروب رومان با استفاده از نرم افزار GIS
%A حاجیان, نیلوفر
%A خانه باد, محمد
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]