بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک , 2016-04-26

عنوان : ( حل عمومی برای تنش‌های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاری‌های غیرمتقارن )

نویسندگان: علی دینی , محمد حسین ابوالبشری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، تحلیل عمومی سیلندر جدارضخیم ساخته شده از مواد پیزوالکتریک تابعی ، تحت بارگذاری¬ هایگرو-ترمو-الکترو-مکانیکی غیرمتقارن ارائه می¬شود. سطح خارجی سیلندر ایزوتروپیک و ناهمگن، واقع بر بستر الاستیک وینکلر می¬باشد. خواص مواد طبق قانون توانی متغیر در جهت ضخامت سیلندر با اندیس¬های مختلف ناهمگنی در نظر گرفته می¬شوند. توزیع شدت رطوبت و دمای غیرمتقارن به ترتیب از حل معادلات دو بعدی نفوذ رطوبت فیکیان و انتقال حرارت فوریه در حالت پایا حاصل می¬شوند. با جایگزین کردن معادلات تنش و تغییر مکان الکتریکی در معادلات تعادل مکانیکی و الکتریکی، سه معادله دیفرانسیل جزیی مرتبه دوم ناهمگن بر حسب تغییر مکان¬های مکانیکی و پتانسیل الکتریکی استخراج می¬شوند. حل نیمه تحلیلی معادلات ناویر از روش جداسازی متغیرها و سری فوریه مختلط حاصل می¬شود. نتایج عددی به وضوح اثرات بارگذاری هایگروترمال ، اثرات بستر الاستیک و همچنین ثابت ناهمگنی ماده را بر رفتار هایگرو-ترمو-الکترو-الاستیک سیلندر پیزوالکتریک تابعی نشان می¬دهد.

کلمات کلیدی

, مواد پیزوالکتریک تابعی, بارگذاری غیرمتقارن, بستر الاستیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056158,
author = {دینی, علی and ابوالبشری, محمد حسین},
title = {حل عمومی برای تنش‌های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاری‌های غیرمتقارن},
booktitle = {بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک},
year = {2016},
location = {یزد, ايران},
keywords = {مواد پیزوالکتریک تابعی، بارگذاری غیرمتقارن، بستر الاستیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل عمومی برای تنش‌های هایگروترمال در یک سیلندر پیزوالکتریک تابعی واقع بر بستر الاستیک تحت بارگذاری‌های غیرمتقارن
%A دینی, علی
%A ابوالبشری, محمد حسین
%J بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
%D 2016

[Download]