دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران , 2016-04-27

عنوان : ( بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری به روش خوشه سازی در یکی از میادین نفتی (SOM) خودسازمان ده )

نویسندگان: جاوید عزیززاده , اسداله محبوبی , علی کدخدایی , مجتبی همایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری به روش خوشه سازی در یکی از میادین نفتی (SOM) خودسازمان ده

کلمات کلیدی

بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری به روش خوشه سازی در یکی از میادین نفتی (SOM) خودسازمان ده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1056163,
author = {عزیززاده, جاوید and محبوبی, اسداله and علی کدخدایی and مجتبی همایی},
title = {بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری به روش خوشه سازی در یکی از میادین نفتی (SOM) خودسازمان ده},
booktitle = {دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2016},
location = {مشهدl, ايران},
keywords = {بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری به روش خوشه سازی در یکی از میادین نفتی (SOM) خودسازمان ده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری به روش خوشه سازی در یکی از میادین نفتی (SOM) خودسازمان ده
%A عزیززاده, جاوید
%A محبوبی, اسداله
%A علی کدخدایی
%A مجتبی همایی
%J دومین همایش انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2016

[Download]